Płot graniczny.
Płot graniczny - zdj. ilustracyjne. (Fot. PAP)

Zaporę na granicy Polski i Białorusi będą budowały duże firmy z szerokim doświadczeniem na rynku a umowy z wykonawcami zostaną zawarte do 15 grudnia br. i będą one w pełni jawne dla opinii publicznej – podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Przedsięwzięcie, które musimy zrealizować, jest inwestycją absolutnie strategiczną i priorytetową w kontekście bezpieczeństwa państwa i obywateli – podkreślił Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, a jednocześnie przewodniczący Zespołu ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej.

Zgodnie z harmonogramem do 15 grudnia br. nastąpi podpisanie umów z firmami odpowiedzialnymi za budowę zapory. Umowy będą jawne, tak aby każdy obywatel mógł się z nimi zapoznać. Prace na samej granicy rozpoczną się jeszcze w tym roku. Planowany czas prac na granicy to 180 dni. Zapora ma powstać do końca pierwszego półrocza 2022 r.

Michalkiewicz. The Movie

Inwestycja będzie realizowana przez kilka firm jednocześnie na czterech odcinkach. W toku negocjacji pod uwagę – ze względu na rozmiar inwestycji i tempo prac – brane są duże firmy, rekomendowane przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Zapora powstanie na długości ponad 180 km wzdłuż granicy z Białorusią. Będzie mierzyła 5,5 metra wysokości: 5 metrów to stalowe słupy, zwieńczone półmetrowym zwojem z drutu tak, aby nie można było przejść na druga stronę. Zastosowane zostaną także nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą (czujniki ruchu wzdłuż całej granicy, kamery).