Metro w Paryżu. Fot. Wikipedia
Metro w Paryżu. Fot. Wikipedia
W Île-de-France w 2020 r. obcokrajowcy stanowili 92% wszystkich złapanych na kradzieżach w transporcie publicznym. W całej Francji ofiarami kradzieży metrze, tramwaju, czy autobusie padło 116 430 osób. Jednak specyfiką regionu paryskiego jest nadreprezentacja złodziei z zagranicy.

Takie dane podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 21 grudnia. Ze 116 430 kradzieży, jedna trzecia miała miejsce w Paryżu i okolicach.

Odsetek złapanych na tym procederze cudzoziemców sięga tu 92%. Prawie połowa to nieletni, którzy są praktycznie bezkarni.

Prym wiodą tu przybysze z Maghrebu. Obcokrajowcy z krajów północnej Afryki stanowią 44% zidentyfikowanych złodziei w Île-de-France i 19% jeśli chodzi o cały kraj. Chodzi tu o kradzieże dokonywane bez użycia przemocy.

Michalkiewicz. The Movie

Jeśli chodzi o brutalny rabunek cudzoziemcy odpowiadają za 80% takich czynów w regionie paryskim i za 43% w całej Francji. W przypadku przemocy seksualnej jest to 62% w Paryżu i banlieu i 29% w skali kraju.

Większość ofiar kradzieży i przemocy to kobiety (56%). Jeśli chodzi o przemoc seksualną to odsetek ten wzrasta do 94%, z czego ponad jedna trzecia dotyczy nieletnich.

Źródło: Valeurs