Stan epidemii i narodowe szprycowanie. Najważniejsze wydarzenia medyczne 2021 roku

Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pexels
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pexels
REKLAMA
Wprowadzenie stanu epidemii, realizacja programu szczepień przeciw COVID-19, zniesienie limitów do specjalistów w opiece ambulatoryjnej i publikacja wyroku TK ws. aborcji – to niektóre z ważniejszych wydarzeń zdrowotnych mijającego roku.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń medycznych 2021 roku:

27.01. – W Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ub.r. o niekonstytucyjności przepisu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

27.02. – Wprowadzony został obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Od tego dnia nie można stosować do tego celu szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic.

REKLAMA

08.03. – NFZ zalecił ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Wycofano się z tego od 4 maja.

Prenumerata NCZ! z książką GRATIS!

20.03. – Odwołano w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i wprowadzono stan epidemii.

27.03. – Zaczęły obowiązywać zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Nieczynne były m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane, a także przedszkola i żłobki.

17.05. – Ruszyła rejestracja nastolatków powyżej 16. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19.

01.06. – Od tego dnia można pobierać Unijne Certyfikaty COVID (UCC).

02.06. – Minister zdrowia zapowiedział, że do każdego wprowadzonego dotąd limitu nie są wliczane osoby zaszczepione.

10.09. – Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia opublikował postulaty. Zawarł je w ośmiu punktach. Obejmują one: natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia; realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów.

21.09. – Zawarto porozumienie dotyczące ratowników między ministrem zdrowia Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ. Minister zdrowia zobowiązał się do zwiększenia od października 2021 roku budżetu na zadania ZRM w celu sfinansowania dodatku wyjazdowego i do podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do porządku prawnego takiego dodatku. Pracodawcy zaś zobowiązali się do wypłaty od 1 października br. członkom ZRM dodatku wyjazdowego w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo godzinowej stawki w przypadku umów cywilnoprawnych.

30.09. – W życie weszło nowe rozporządzenie Rady Ministrów dotyczącego obostrzeń covidowych. Wprowadzono m.in. regulacje dotyczące wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski. Zawarto w nim także doprecyzowanie przepisów dotyczących posługiwania się unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID.

02.11. – Początek szczepień dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna) lub Vaxzevria (AstraZeneca) lub jedną dawkę szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.

09.11. – Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, zakładającą utworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, które z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) trafią do szpitala. Świadczenia kompensacyjne ma przysługiwać takim pacjentom, jeśli będą hospitalizowani nie krócej jednak niż 14 dni lub doznają wstrząsu anafilaktycznego po szczepieniu i będą z tego powodu poddani obserwacji do 14 dni na oddziale szpitalnym, SOR lub izbę przyjęć. Regulacja odnosi się do odczynów, które wystąpiły na skutek przyjęcia szczepienia przeciw COVID-19 od początku ich wykonywania, jak również szczepień obowiązkowych przyjętych od 1 stycznia 2023 roku. Maksymalna kwota rekompensaty to 100 tys. zł.

01.12. – Nowe obostrzenia epidemiczne – 50 proc. obłożenia przez osoby niezaszczepione m.in. w hotelach, restauracjach, kościołach, obiektach sportowych, kinach i teatrach. Osoby podróżujące z krajów spoza strefy Schengen objęto kwarantanną wydłużoną do 14 dni, z której zwalnia test PCR wykonanego po upływie 8 dni od przekroczenia granicy. Zmniejszono limit osób – z 500 do 250 – na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi.

14.12. – Na posiedzeniu komisji odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Zakłada on m.in. możliwość żądania przez pracodawcę okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19. Projekt przewiduje też możliwość delegowania do pracy poza stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy.

15.12. – Nowe obostrzenia epidemiczne – ograniczenie m.in. limitu osób – z 50 do 30 proc. (w limitach nie uwzględnia się zaszczepionych) – w restauracjach, barach, hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych. Zakaz działania dyskotek, klubów nocnych, spożywania posiłków w kinach. Obowiązek poddania się testowi dla zaszczepionych przeciw COVID-19 osób mieszkających z chorym, który ma pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 oraz dla osób przylatujących do Polski spoza strefy Schengen nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy.

16.12. – Rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat preparatami Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej 10µg.

23.12. – Opublikowano projekt rozporządzenia, zgodnie z którym osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą zaszczepić się w pełni przeciw COVID-19.

Źródło: PAP/NCzas

REKLAMA