Rozwiązywanie problemów socjalizmu, loteria szczepionkowa i Polski Ład. Najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021 roku

Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PxHere
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PxHere
REKLAMA
Uchwalenie Polskiego Ładu, uruchomienie kolejnej tarczy finansowej dla firm poszkodowanych w pandemii, podwyżki stóp procentowych NBP, wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej, spór Polski i Czech ws. Turowa, nowela budżetu, pozew LOT przeciw Boeingowi – to niektóre z wydarzeń gospodarczych 2021 roku.

Mijający rok był kolejnym, w którym gospodarka walczyła z negatywnymi skutkami mniemanej pandemii koronawirusa i wprowadzanych z tego powodu restrykcji oraz lockdownów.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń gospodarczych 2021 roku:

01.01. – weszła w życie opłata „małpkowa”, obejmująca alkohol sprzedawany w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml.

REKLAMA

22.01. – prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2021 r. Przychody budżetu zostały ustalone na 404,4 mld zł, a wydatki na 486,7 mld zł, co oznaczało maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł.

Nowa książka prof. Chodakiewicza!

01.02. – w życie weszła nowelizacja ustawy o akcyzie, której celem było powołanie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, co ma pozwolić na zastąpienie wielu dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi.

– Ministerstwo Finansów uruchomiło e-Urząd Skarbowy.

26.02. – Czechy złożyły przeciw Polsce pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z rozszerzeniem kopalni węgla brunatnego Turów. Praga zażądała wstrzymania wydobycia w Turowie do czasu decyzji TSUE.

30.04. – na specjalnym posiedzeniu Rady Ministrów zaakceptowany został Krajowy Plan Odbudowy.

03.05. – Polska przesłała do KE Krajowy Plan Odbudowy.

15.05. – zaprezentowano „Polski Ład”, nowy społeczno-gospodarczy program Zjednoczonej Prawicy na okres pocovidowy. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

21.05. – Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał natychmiastowe wstrzymanie prac wydobywczych kopalni Turów. To konsekwencja złożonej pod koniec lutego 2021 r. skargi Czech przeciw Polsce w sprawie rozbudowy kopalni Turów.

31.05. – Narodowy Bank Polski zwiększył zasoby złota do 7 mln 412 tys. uncji z 7 mln 352 tys. uncji.

08.06. – prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę tworzącą Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku m.in. upadku firmy deweloperskiej, nierozpoczęcia przez niej inwestycji czy nieuzasadnionej odmowy przeniesienia własności mieszkania.

24.06. – Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiły nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL. Systemem objęta została sieć dróg płatnych dla pojazdów ciężkich (ok. 3 700 km).

01.07. – w życie weszła nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, której celem było wprowadzenie unijnego pakietu VAT e-commerce. Główna zmianą było objęcie VAT-em przesyłek wysyłanych do UE z krajów spoza UE, głównie z Azji.

– wystartowała Loteria Narodowego Programu Szczepień; do wygrania m.in. nagrody pieniężne, auta i hulajnogi elektryczne.

– wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce. Chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Deklaracje można składać w formie papierowej lub online w uruchomionej 1 lipca Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

12.07. – ruszył program dopłat do zakupu i leasingu pojazdów zeroemisyjnych „Mój elektryk” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

31.07. – weszły w życie przepisy kluczowe dla budowy CPK. Spółka CPK uzyskała, na dwa lata, prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych, gdzie planowane jest powstanie portu lotniczego Solidarność – to jedno z rozwiązań jakie przewiduje tzw. rozporządzenie obszarowe.

08.09. – rząd przyjął projekty zmian w podatkach, wynikające z programu Polski Ład. Zakładały one m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podniesienie pierwszego progu podatkowego do 120 tys. zł. Wśród zmian były także likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, zmiany w sposobie opłacania składki przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz tzw. minimalny podatek dochodowy, który w wersji pierwotnej miał objąć podmioty, które nie płacą CIT lub PIT lub płacą go w minimalnym wymiarze.

20.09. – TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

01.10. – Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych wdrażającą rozwiązania zapisane w Polskim Ładzie. Wśród zmian znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyżka do 120 tys. zł progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17 proc., a powyżej, którego stawka rośnie do 32 proc.

06.10. – Rada Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych NBP: referencyjna o 0,4 pkt. proc., do 0,5 proc.; lombardowa o 0,5 pkt. proc., do 1 proc.; redyskontowa weksli z 0,11 proc. do 0,51 proc.; dyskontowa weksli z 0,12 proc. do 0,52 proc.; depozytowa niezmieniona 0 proc.

03.11. – Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych NBP: referencyjna o 0,75 pkt. proc., do 1,25 proc.; lombardowa o 0,75 pkt. proc., do 1,75 proc.; redyskontowa weksli z 0,51 proc. do 1,3 proc.; dyskontowa weksli z 0,52 proc. do 1,35 proc.; depozytowa z 0 proc. do 0,75 proc.

05.11. – wznowiono polsko-czeskie rozmowy o kopalni Turów. Negocjacje nie przyniosły rozwiązania sporu. Elementem umowy ma być – według strony polskiej – wycofanie przez Czechy skargi z TSUE.

09.11. – przed TSUE ruszył proces ws. kopalni Turów.

16.11. – prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Państwo za pośrednictwem BGK będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 100 tys. zł.

– prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu.

08.12. – Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych NBP: stopa referencyjna wzrosła o 0,5 pkt. proc., do 1,75 proc.; lombardowa o 0,5 pkt. proc., do 2,25 proc.; redyskontowa weksli z 1,3 proc. do 1,8 proc.; dyskontowa weksli – z 1,35 proc. do 1,85 proc.; depozytowa z 0,75 proc. do 1,25 proc.

09.12. – podpisano porozumienie przedstawicieli władz Polski i Korei Południowej, zgodnie z którym Korea Południowa zaangażuje się kapitałowo w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Sejm uchwalił ustawę o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii i gazu. Łączne wydatki budżetowe na ten cel w przyszłym roku wzrosną do 4 mld 700 mln zł. Rząd zakładał wcześniej, że będzie to 4,1 mld zł. Dodatek osłonowego od 400 zł do 1437,50 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego.

12.12. – Sejm uchwalił ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i prąd, która jest elementem tarczy antyinflacyjnej rządu. W jej ramach przewidziane są również m.in. zmiany stawek VAT na prąd, gaz i ciepło systemowe.

Źródło: PAP/NCzas

REKLAMA