Strzykawka, Adam Niedzielski Źródło: Pexels, PAP, collage
Strzykawka, Adam Niedzielski Źródło: Pexels, PAP, collage
REKLAMA
Portal Tarnogorski.info wysłał zapytanie do Ministerstwa Zdrowia: „Czy szczepionka na COVID-19, która będzie podawana dzieciom w wieku 5-11 lat została przebadana na rakotwórczość”? MZ odsyła portal do organów UE.

„Całością dokumentacji, w tym dokumentacją dotyczącą przebiegu i wyników badań klinicznych przedmiotowej szczepionki stanowiącej jej część, dysponuje Europejska Agencja Leków” – napisała Katarzyna Kubicka-Żach specjalista Biuro Komunikacji MZ.

„Za dopuszczenie do obrotu szczepionek pandemicznych odpowiada Komisja Europejska po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (The Committee for Medicinal Products for Human Use – CHMP) działającego w ramach Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency – EMA).”

REKLAMA

„Zatem właściwym trybem dla uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dopuszczeniem do obrotu ww. produktu jest złożenie stosownego wniosku w trybie art. 6 rozporządzenia w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji do uprawnionych organów unijnych” – dodała Kubicka-Żach.

„Wszystkie szczepionki posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniają określone prawem wymagania dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i jakości” – wskazuje Katarzyna Kubicka-Żach.

Źródło: Tarnogorski.info

REKLAMA