Grzegorz Braun Źródło: PAP
Grzegorz Braun Źródło: PAP
Podczas konferencji prasowej Grzegorz Braun stwierdził, że poczucie bezpieczeństwa żołnierzy jest „zagrożone przez proces pozaprawny, a więc nielegalny, niekonstytucyjny, nieregulaminowych nacisków”.

– Sprawa dotyczy tak zwanych szczepień przeciw Covid-19, którym nie wszyscy, wiedząc o ich eksperymentalnym charakterze, chcą się bezwolnie poddawać – powiedział poseł Braun.

Poseł Konfederacji stwierdził, że mimo to „obecny układ polityczny”, a także wojskowi dowódcy, wymagają od żołnierzy szczepień, które polityk nazywa „masowym eksperymentem medycznym”.

Według Grzegorza Brauna, służba żołnierzy, którzy nie chcą się zaszczepić przeciw Covid-19 jest zagrożona.

Michalkiewicz. The Movie

– I to jest, powtarzam, nielegalne, bo niekonstytucyjne, pozaustawowe i nie ma takiego regulaminu w Wojsku Polskim, który by dzielił żołnierzy na zaszczepionych i niezaszczepionych – stwierdza poseł.

Grzegorz Braun zauważa, że istnieje przecież lista obowiązkowych szczepień dla żołnierzy polskich. – Do dziś na tej liście nie znalazło się tak zwane szczepienie przeciw Covid-19 – mówi Konfederata.

Stając w obronie polskich żołnierzy Grzegorz Braun podczas komisji obrony narodowej zaproponował trzy tematy pracy:

– Segregacja sanitarna i presja na szczepienia przeciw COVID w Wojsku Polskim w świetle Konstytucji, ustaw i regulaminów. Stan prawny a stan faktyczny.
– Segregacja sanitarna i presja na szczepienia przeciw COVID w Wojsku Polskim. Wpływ na stan kadr, morale, kondycję fizyczną, wyszkolenie, gotowość bojową jednostek, zdolności mobilizacyjne, potencjał obronny i bezpieczeństwo państwa.
– Akwizycja eksperymentalnych preparatów przeciw COVID w Wojsku Polskim. Wpływ na proces rekrutacji, kondycję psychofizyczną i morale kadr. Rola w procesie egzaminowania, opiniowania, weryfikacji i dyslokacji żołnierzy.

– Żaden z tych tematów nie został przyjęty przez komisję – powiedział Grzegorz Braun. Polityk poinformował, że poza nim samym, żaden inny członek komisji nie poparł rozpoczęcia prac na którykolwiek z tych tematów.

Grzegorz Braun proponuje projekt ustawy „O zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych”, która ochraniałaby polskich żołnierzy przed tego typu naciskami.

Takie miałoby być brzmienie ustawy:

„Opinie wydaje się w drodze administracyjnej. Organem drugiej instancji jest dowódca jednostki wojskowej, a jeżeli dowódca jednostki wojskowej był opiniującym, przełożony dowódcy jednostki wojskowej”.

Tym sposobem żołnierze mieliby uniknąć nacisków na jakie, według Grzegorza Brauna i pracowników jego biura, są obecnie narażeni. Tj. według Brauna obecnie panuje powszechna praktyka uznawania żołnierzy niezaszczepionych za mniej sprawnych – nawet jeśli wszystkie testy przechodzą z bardzo dobrymi wynikami.

Cała konferencja: