Prezes NIK Marian Banaś.
Prezes NIK Marian Banaś. (Fot. Marek Brzeziński/CC0 1.0)
Najwyższa Izba Kontroli na swojej stronie przedstawiła plan działania na bieżący rok. NIK skontroluje system ochrony zdrowia. Wiele z 88 zaplanowanych na 2022 rok kontroli będzie dotyczyło właśnie tego obszaru.

Kontrolerzy NIK mają przeanalizować wykonanie budżetu państwa przeznaczonego na zdrowie, a także zasoby kadr medycznych w systemie, działanie szpitali powiatowych czy Agencji Badań Medycznych.

NIK ma wziąć pod lupę realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Skontroluje też działalność Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i sprawdzi dostęp do leczenia w ramach procedury „Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych”.

Najwyższa Izba Kontroli ma też dociekać, co dzieje się z zakaźnymi odpadami medycznymi oraz sprawdzić Małopolski System Informacji Medycznej i realizację programów polityki zdrowotnej w woj. łódzkim.

Michalkiewicz. The Movie

Jeśli chodzi o zasoby kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia, NIK oceni, czy sposób kształcenia, zasoby i organizacja prac wybranych grup zawodowych kadry medycznej pozwalają na zaspokojenie potrzeb zarówno podmiotów leczniczych, jak i pacjentów. Kontrola ta ma zostać przeprowadzona między II a IV kwartałem 2022 roku, a wnioski z niej poznamy w I kwartale przyszłego roku.

W przypadku szpitali powiatowych w Polsce kontrola NIK ma wykazać, czy szpitale działały prawidłowo i jak bilansowały swoją działalność. Kontrola odbędzie się w III i IV kwartale. Konkretne informacje o jej wyniku NIK poda na początku 2023 roku.

NIK przyjrzy się też sposobowi finansowania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kontrolerzy sprawdzą, czy zapewnia on efektywne wykorzystanie środków. Kontrola ma się odbyć między II a IV kwartałem.

Przedmiotem kontroli NIK będzie też wykonanie budżetu państwa za 2021 rok dotyczącego zdrowia, Funduszu Medycznego oraz ZUS.

NIK planuje w tym roku wziąć na tapet Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sprawdzi czy zlecanie przez szpitale publiczne wykonania świadczeń zdrowotnych było prawidłowe i czy ich wykonanie było nadzorowane w sposób rzetelny. Kontrola rozpocznie się w II kwartale, a zakończy w IV.

Poza tym NIK chce także sprawdzić, jak wygląda gospodarowanie medycznymi odpadami zakaźnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych wytworzonych w toku działań podjętych w walce z Covidem. To badanie ma zająć cały rok.

Pod lupą znajdzie się też Agencja Badań Medycznych. NIK sprawdzi efektywność realizacji zadań ustawowych i prawidłowość ich wykonywania. Kontrola rozpocznie się w II kwartale, a jej wyniki poznamy pod koniec tego roku.

Źródła: rynekzdrowia.pl/nik.gov.pl