Kobiety w łóżku Źródło: Pixabay
Kobiety w łóżku Źródło: Pixabay
Instytut Statystyki INSEE podał dane dotyczące sytuacji demograficznej we Francji. Dwa lata po wybuchu pandemii Covid-19, po znacznym spadku liczby urodzeń, ich liczba powoli się stabilizuje. Na koniec ubiegłego roku osiągnięto we Francji liczbę 738 000 narodzonych dzieci (razem z abortowanymi byłby jednak prawie milion).

To o 3 000 narodzin więcej, niż w roku 2020. Zaobserwowano także, że zwiększyła się liczba zawartych małżeństw, chociaż to efekt tego, że wiele par czekało ze ślubami na zniesienie ograniczeń dotyczących takich ceremonii, co miało miejsce w 2020 roku.

Wzrost liczby urodzeń we Francji jest skromny, ale po katastrofalnym załamaniu się przyrostu naturalnego w styczniu i lutym 2021 r., demografowie odetchnęli z ulgą. Twierdzą oni, że „kontekst kryzysu zdrowotnego i silna niepewność ekonomiczna mogły zachęcać pary do odłożenia planów rodzicielskich”.

Jednak we Francji wskaźniki urodzeń spadają już przez 6 kolejnych lat. Tzw. współczynnik dzietności spadał w latach 2015-2020, a obecny wzrost jest minimalny. W 2021 wynosił 1,83 dziecka na kobietę w 2021 r. 1,82 dziecka rok wcześniej. Wzrasta także średni wieki rodzenia dzieci. W 2021 r. wynosił 30,9 lat, podczas gdy dwadzieścia lat wcześniej była to średnia wieku matki liczącej 29,3 lat.

Michalkiewicz. The Movie

W całym roku 2021 zawarto 220 000 małżeństw. W 2020 mówiono o historycznym spadku (-31% w porównaniu z 2019 r.). To zjawisko wyjaśnia się jednak tym, że obowiązywał zakaz urządzania ceremonii w związku z epidemią, więc wiele par odłożyło to na później.

W sumie w 2021 r. zawarto 220 000 małżeństw, z czego jednak tylko 214 000 małżeństw normalnych, między osobami różnej płci, i 6000 „między osobami tej samej płci”. Od ponad dwudziestu lat wzrasta średni wiek małżeństw. W 2021 r. kobiety wychodziły za mąż średnio w wieku 36,6 lat, mężczyźni w wieku 39,1 lat.

Badanie INSEE potwierdziło wzrost liczby zgonów. I tak w 2021 roku we Francji zmarło 657 000 osób. Było to o 12 tys. mniej zgonów niż w 2020 r., ale znacznie więcej niż w roku 2019. W 2021 r. oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wynosiła 85,4 lat dla kobiet i 79,3 lat dla mężczyzn.

Źródło: Aleteia