Abp Marek Jędraszewski. / foto: PAP
Abp Marek Jędraszewski. / foto: PAP
„Odrzucając Boży zamysł co do człowieka – co do kobiety i mężczyzny, co do rodziny, skazujemy się na to, co znamy w Europie jako cywilizację zachodnią, na śmierć, na wymarcie, na upadek” – powiedział metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski w homilii wygłoszonej w Zubrzycy Górnej.

Odbyła się tam Msza św. z okazji peregrynacji ikony Świętej Rodziny. Krakowski Metropolita dodał:

„Jesteśmy świadkami wielkiej dekadencji, która ma miejsce zwłaszcza w zachodniej Europie, dodajmy w krajach, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu – np. Holandia czy Belgia – dawały światu najwięcej misjonarzy. Dzisiaj przewodzą temu, co Jan Paweł II Wielki częstokroć nazywał cywilizacją śmierci”.

Dodał, że „dziś gardzi się Ewangelią, Dekalogiem, instytucją rodziny. Nie ma rzeczy bardziej świętej, bardziej odpowiedzialnej, bardziej też wzywającej do wdzięczności, niż gotowość ze strony kobiety, by stać się matką, by dać życie, by to życie urodzić i chronić, jak matka – do końca. Nie ma nic bardziej świętego, przejmującego, budzącego wdzięczność i wielkiego niż powołanie do macierzyństwa’”

Michalkiewicz. The Movie

Analizując obraz św. Rodziny, Metropolita mówił:

„Św. Józef na ikonie ukazany jest w scenie ofiarowania Jezusa w świątyni. Przedstawiony jest jako człowiek pobożny, przestrzegający prawa. Pokazuje, że odpowiedzialność męża i ojca to nie tylko sprawa zabezpieczenia dobrego, materialnego bytu jego domu i najbliższych, ale także zatroskania o to, aby swoim życiem oddawać Panu Bogu cześć, aby się do Niego modlić i by swoją pobożność przekazywać i uczyć jej własnych dzieci”.

Arcybiskup podkreślił, że peregrynacja ikony Świętej Rodziny w Archidiecezji Krakowskiej ma być znakiem sprzeciwu wobec zagrożeń współczesnego świata skierowanych w instytucję rodziny oraz godność kobiety i mężczyzny.

Źródło: Life in Kraków