Rozdawnictwo na pełnej. Rodzinny kapitał opiekuńczy dla uchodźców. 12 tys. zł na dziecko

Pieniądze/fot. PAP
Pieniądze. Zdjęcie ilustracyjne. / fot. PAP
REKLAMA

Uchodźcy z Ukrainy mogą ubiegać się o rodzinny kapitał opiekuńczy. W tym celu przygotowano specjalny formularz w języku ukraińskim w ZUS-ie.

Jak poinformowano w oświadczeniu, ZUS będzie przyznawał rodzinny kapitał opiekuńczy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Zasiłek przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. To dodatkowe 12 tys. zł na dziecko z pieniędzy podatnika.

REKLAMA

Kwoty tej nie można otrzymać jednorazowo. Można natomiast wybrać, czy chce się dostawać po 500 zł przez 24 miesiące, czy po 1000 zł przez rok.

Prenumerata NCZ! z książką GRATIS!

Do złożenia wniosku o RKO niezbędny jest polski numer PESEL rodzica jak i dziecka, na które wnioskuje o świadczenie, adres e-mail, polski numer telefonu, a także numer rachunku bankowego w Polsce.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

ZUS zaznaczył, że uchodźcy z Ukrainy, którzy uzyskali numer PESEL UKR w marcu 2022 r., nie muszą się martwić składając wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy w kwietniu, że świadczenie za marzec im przepadnie. Zakład przyzna im świadczenia również za marzec, czyli od miesiąca uzyskania numeru PESEL UKR.

Rodzinny kapitał opiekuńczy, jak i świadczenie z programu „Rodzinna 500 plus”, przysługują uchodźcom w tym okresie, kiedy przebywają z dziećmi w Polsce.

W ostatnich dniach sporo uchodźców z Ukrainy wraca do kraju na święta Wielkanocne (na Ukrainie obchodzone tydzień później z uwagi na stosowanie kalendarza juliańskiego). Pojawiają się pytania, czy po powrocie do Polski zasiłki nadal będą przysługiwać. Rząd na razie nie zabrał jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

REKLAMA