Żołnierz patrolujący granicę Źródło: Twitter/@Zelazna_Dywizja
Żołnierz patrolujący granicę Źródło: Twitter/@Zelazna_Dywizja
REKLAMA
Ministerstwo Obrony Narodowej od soboty rozpoczęło nabór ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W tym roku na kandydatów czeka 15 tys. miejsc w jednostkach wojskowych.

Minister Mariusz Błaszczak zainaugurował akcję rekrutacyjną do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Z tej okazji w niedzielę odbędą się pikniki w 32 różnych miejscowościach. Przygotowano także 70 punktów rekrutacyjnych w całym kraju.

REKLAMA

Zgłoszenia do służby będzie można składać w sobotę 21 maja w 102 lokalizacjach w całym kraju – na 32 piknikach wojskowych ze stoiskami rekrutacyjnymi i w 70 punktach rekrutacyjnych – oraz online poprzez portal rekrutacyjny – Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (wojsko-polskie.pl).

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji powstało zgodnie z przepisami ustawy o obronie ojczyzny i zastąpiło działające w dotychczasowej formule Terenowe Organy Administracji Wojskowej. Nowemu centrum podlega 16 oddziałów zamiejscowych i 86 wojskowych centrów rekrutacji (WCR).

Wśród zadań Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji znajdują się m.in. organizacja i koordynacja rekrutacji do służby, planowanie uzupełnień pokojowych, kryzysowych, mobilizacyjnych i wojennych, a także koordynacja szkoleń rezerw osobowych sił zbrojnych

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona ustawą o obronie ojczyzny.

Ustawa o obronie ojczyzny została przygotowana przez resort obrony i weszła w życie 23 kwietnia br. Zgodnie z ustawą, Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronne, co 4 lata ma określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny.

Minister Obrony Narodowej na podstawie tych kierunków oraz stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ma wprowadzać, w drodze zarządzenia, program rozwoju Sił Zbrojnych.

Ustawa zawiera dostosowany do współczesnych wyzwań całokształt prawa wojskowego oraz proponuje mechanizmy finansowania jego modernizacji, jak również wskazuje model do osiągnięcia 300 tys. żołnierzy w polskich siłach zbrojnych (250 tys. w jednostkach operacyjnych oraz 50 tys. terytorialsów).

„Nowy rodzaj służby będzie skutecznym mechanizmem zwiększania liczebności Wojska Polskiego oraz budowania jego rezerw” – ocenia w piątkowym komunikacie MON.

Zasadnicza służba wojskowa polega na pełnieniu: dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Służba w rezerwie – jak zapisano – ma na celu zapewnienie uzupełnieniowych potrzeb Sił Zbrojnych i dzieli się na aktywną rezerwę i pasywną rezerwę.

REKLAMA