Uchodźcy z Ukrainy w punkcie recepcyjnym w Zamościu. Foto: PAP (Wojtek Jargiło)
Uchodźcy z Ukrainy w punkcie recepcyjnym w Zamościu. Foto: PAP (Wojtek Jargiło)
REKLAMA
Szykuje się kolejna, trzecia, nowelizacja tzw. ustawy pomocowej dla uchodźców z Ukrainy. Trafiła już do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

MSWiA przygotowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Jak podano na stronach rządowych, planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to II kwartał 2022 r.

REKLAMA

Projekt – jak poinformowano – zakłada doprecyzowanie i uszczegółowienie niektórych przepisów „ustawy pomocowej”, a także wprowadzenie szczegółowych rozwiązań z zakresu edukacji i pomocy społecznej, służących racjonalnemu i stabilnemu zapewnieniu przez samorządy opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców, w szczególności w sytuacji, gdy ich rodzice pracują.

Szkolenia językowe, łatwiejsze procedury w kwestii remontów

Wskazano ponadto, że nowela ma wprowadzić instrumenty umożliwiające organizowanie przez powiatowe urzędy pracy szkoleń z języka polskiego dla cudzoziemców, a także uproszczenie procedur związanych z przebudową, remontem lub zmianą sposobu użytkowania budynków lub ich części, będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne.

Pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zapowiedział, że w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany projekt zmian w ustawie o pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Główne założenia to, jak tłumaczył, uelastycznienie rynku pracy, zwiększenie możliwości korzystania z kursów języka polskiego przez Ukraińców, a także możliwość tworzenia punktów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy.

Szefernaker przekazał, że 1,1 mln obywateli Ukrainy ma już numer PESEL. Pół miliona z nich to dzieci, a 450 tysięcy – osoby w wieku produkcyjnym. Wyjaśnił też, że blisko 160 tysięcy uchodźców podjęło legalną pracę w Polsce.

Porównując te dane, zwrócił uwagę, że pracuje już 1/3 osób w wieku produkcyjnym.

Trzecia nowelizacja specustawy o uchodźcach

Będzie to trzecia nowelizacja ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Pod koniec kwietnia parlament uchwalił pierwszą nowelizację „ustawy pomocowej”, która wydłuża o 60 dni (do 120 dni) termin wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy; wysokość takiego świadczenia to 40 złotych za osobę dziennie.

Nowela pozwala też samorządom na weryfikowanie wniosków o świadczenie w utworzonej w tym celu bazie danych.

Druga nowelizacja zakłada stworzenie specjalnego systemu, w tym aplikacji, która będzie prezentować oferty pracy wyłącznie dla obywateli Ukrainy. Z systemu będą mogli skorzystać zarówno ci, którzy przybyli do Polski w związku z wybuchem wojny, jak i ci, którzy przybyli do Polski już wcześniej.

Poszukujący pracy będą mogli założyć w nowym systemie indywidualny profil pracownika, który będzie zawierał m.in. takie informacje jak wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg zatrudnienia.

Pracodawcy będą mogli natomiast udostępnić swoje oferty pracy. Do systemu będą miały dostęp także podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy.

REKLAMA