Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
REKLAMA

Rada Ministrów przyjęła 24 maja uchwałę w sprawie ustanowienia tzw. Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. Dokument powstał pod dyktando Unii Europejskiej i zakłada m. in. specjalne przywileje prawne dla wyznawców ideologii homoseksualno-genderowej.

Ministerstwo rodziny w opublikowanym we wtorek komunikacie tłumaczyło, że „wyeliminowanie dyskryminacji” z życia społecznego jest głównym celem tego, co nazwano polityką równego traktowania.

Pod tą pozornie neutralną frazeologią kryje się jednak m.in. także specjalna ochrona prawna dla lobby LGBT. Została przeforsowana pod pretekstem zabezpieczenia zasady równego traktowania, która określona jest w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

REKLAMA

Polityka, którą przyjął właśnie rząd, została określona w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030, który we wtorek procedowała się Rada Ministrów.

Głównym celem programu, jak przekonują władze, jest przeciwdziałanie naruszaniu zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Celem ma być także podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków naruszenia zasady równego traktowania.

Ministerstwo podkreśliło, że priorytetem „polityki antydyskryminacyjnej” jest m.in. analiza i monitoring obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących równego traktowania.

W ramach konkretnych obszarów działań w programie wyszczególniono rozwiązania na rzecz wspierania równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, promowania kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz wspierania grup narażonych na dyskryminację na rynku pracy ze względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie i orientację seksualną oraz status rodzinny.

Wśród najważniejszych działań wymieniono budowanie świadomości społecznej poprzez realizacje kampanii społecznych, przeciwdziałanie i poprawę efektywnego ścigania przestępstw z nienawiści, a także realizację działań zmierzających do kształtowania pozytywnego postrzegania starości i osób starszych w społeczeństwie.

Pomieszanie z poplątaniem i unijne zabawy w gry słowne, które skutkują jednak wspieraniem progresywnych lobby i dawaniem im do ręki „narzędzi” cenzury i propagowania ideologii sprzecznych z zasadami moralności.

W programie wskazano na potrzebę promowania języka opartego na szacunku i „rzetelnych źródłach informacji”. Ma to na celu ograniczenie szerzenia się „mowy nienawiści” i przeciwdziałanie promowaniu wizerunku naruszającego godność kobiet i dzieci.

Dokument przewiduje także uwzględnienie polityki równościowej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, jeśli chodzi o kształtowanie i monitoring polityki równego traktowania. Za kilka miesięcy, a najwyżej lat, obudzą się z ręką w pewnym naczyniu…

Przyjęcie pozornie niewinnych celów i akceptacja unijnej nowomowy wkrótce się zemszczą. Te barany same idą na rzeź.

Źródło: PAP/ PCH24

REKLAMA