Mateusz Morawiecki. Foto: PAP
Mateusz Morawiecki. Foto: PAP
REKLAMA
Rząd zagrał tak, jak Unia Europejska chciała, i zlikwidował Izbę Dyscyplinarną SN. Premier Morawiecki zapowiada, że w przyszłym tygodniu do Polski przyjedzie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wówczas ma zostać zatwierdzono Krajowy Plan Odbudowy, czyli kolejne zadłużenie państwa polskiego.

Sejm w czwartek uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN. Była to jedna z głównych osi sporu z UE.

Za nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym zainicjowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę głosowało 231 posłów, przeciw było 208, zaś 13 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

REKLAMA

Nowelizacja zakłada przede wszystkim likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Zgodnie z nią, sędziowie, którzy teraz orzekają w Izbie Dyscyplinarnej mają mieć możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Z kolei przewidziany w noweli „test bezstronności i niezawisłości sędziego” ma dać każdemu obywatelowi – jak wskazywał prezydent – prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności ma mieć prawo złożyć strona lub uczestnik postępowania.

Bezpośrednio przed głosowaniami klub PiS wycofał dwie swoje poprawki zgłoszone w drugim czytaniu, które miały przywrócić w nowelizacji przepisy dotyczące możliwości przeprowadzania „testu niezawisłości i bezstronności sędziego” w stosunku do już zapadłych, prawomocnych orzeczeń.

Premier zapowiada KPO

Jednocześnie z mównicy sejmowej premier Morawiecki zapowiedział „wynegocjowanie” z UE pieniędzy z KPO. 2 czerwca do Polski ma przyjechać przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i nastąpi uroczyste podpisanie dokumentów.

Komisja Europejska przyjrzała się tej ustawie (noweli ustawy o SN), którą zaprezentował prezydent Andrzej Duda i stwierdziła, że stanowi ona wrota do KPO – mówił Morawiecki.

Zakończyliśmy negocjacje kamieni milowych. I chcę Wysokiej Izbie powiedzieć, że w przyszły czwartek, 2 czerwca przyjedzie tutaj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na podpisanie kamieni milowych związanych z KPO – oświadczył premier.

REKLAMA