Więzienie francuskie Fot. Rada Europy Twitter
REKLAMA
Od ubiegłego roku wzrasta zagęszczenie francuskich więzień. „Obłożenie” sięga obecnie 117% pojemności zakładów karnych. Na 1 maja 2022 r. we francuskich więzieniach przebywało 71 000 pensjonariuszy.

We Francji zawsze brakowało miejsc w więzieniach, chociaż wymiar sprawiedliwości tego kraju, zwłaszcza w okresie rządów lewicy bywał tu dość pobłażliwy w karaniu. Sytuacja poprawiła się w okresie pandemii, kiedy to obywateli pozamykano w domach.

Teraz brakuje miejsc w więzieniach bardziej, niż kiedykolwiek. Francja dysponuje w celach 60 722 „miejscami operacyjnymi”. Teraz zagęszczenie osiągnęło 117%, przy 107,5% rok temu. W aresztach śledczych wynosi nawet do 138,9% . Tutaj chodzi o osoby oczekujące na procesy oraz odsiadujących krótkie wyroki.

REKLAMA

Cztery zakłady karne są przeludnione wyjątkowo i tam przebywa ponad dwa razy więcej skazanych (200%), niż zakładano. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w 46 francuskich więzieniach gęstość więzień przekracza 150%. W ośrodkach karnych w Bordeaux-Gradignan, Perpignan, Foix i Nîmes przekraczany jest próg… 200%.

1 maja zarejestrowanych było 86 855 osób odbywających kary zamknięcia, z tym, że 15 817 osadzonych miało dozór elektroniczny.

Jeśli chodzi o udział kobiet w całej populacji więziennej to wyraźny jest tu brak równouprawnienia i parytetów. Niewiasty stanowią zaledwie 3,6% osadzonych. Jest to jednak „postęp”, bo rok wcześniej było ich trochę mniej.

Nieletni osadzeni we francuskich więzieniach stanowią 0,8% wszystkich pensjonariuszy, co oznacza spadek o 14,5% w ciągu ostatniego roku.

We Francji nie robi się statystyk etnicznych, czy religijnych, ale można dodać, że największą i najsilniejszą także subkulturę więzienną stanowią tu wyznawcy islamu. Sporo tu także obcokrajowców. Nawet do… 60%.

Źródło: Valeurs/ France Info

REKLAMA