Braun nie odpuszcza Krasce! Niewygodne pytania o tajemniczy życiorys zastępcy Niedzielskiego [VIDEO]

Braun o przeszłości Kraski.
Waldemar Kraska i Grzegorz Braun. / Fot. PAP/kolaż
REKLAMA

Grzegorz Braun nie odpuszcza Waldemarowi Krasce. Poseł Konfederacji usilnie próbuje uzyskać informację na temat życiorysu wiceministra zdrowia. Druga strona konsekwentnie milczy.

Na początku czerwca, podczas jednego z wystąpień sejmowych, Braun zapytał Kraskę o jego działalność w poprzednim, PRL-owskim, systemie. Jak podkreślił, życiorys wiceministra zdrowia z tamtego okresu to jedna wielka niewiadoma.

REKLAMA

Chcę zapytać pana, panie ministrze, bo ministerstwo pańskie nie odpowiada na piśmie: co pan robił, zanim zaczął się pański oficjalny życiorys w Wikipedii? Jakie prace, szkolenia, jaką służbę pan przeszedł przed 1989 rokiem? – pytał Braun.

Proszę odpowiedzieć na pytanie, ponieważ IPN nie weryfikował w ogóle pańskiego…próbował kontynuować poseł Konfederacji, lecz w tym momencie prowadzący obrady Ryszard Terlecki (PiS) wyłączył mikrofon.

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu Braun kontynuował temat. Dwukrotnie z mównicy pytał o tajemniczą przeszłość zastępcy Adama Niedzielskiego.

Braun: Oświadczenia Kraski w ogóle nie poddawano weryfikacji

Wnoszę o przerwanie i odroczenie posiedzenia do czasu wyjaśnienia, czy pan minister Waldemar Kraska jest kłamcą lustracyjnym czy też być może zaledwie nie został zweryfikowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Proszę zawezwać prezesa IPN-u – rozpoczął Braun.

Następnie ujawnił – jak twierdzi – że oświadczenie lustracyjne Waldemara Kraski nigdy nie zostało poddane weryfikacji.

Korespondencja skierowana do jednego z historyków niezależnych wskazuje, że oświadczenia Waldemara Kraski w ogóle nie poddawano weryfikacji. Takie nasuwają się wnioski. Pani marszałek wie o tym z urzędu od poprzedniego posiedzenia Sejmu. Zachodzi zatem pytanie, czy złożyła wymagane prawem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Pan minister Kraska występował, występuje tu wielokrotnie, jest jednym z demiurgów nowej normalności w Polsce… – w tym momencie ponownie Braunowi wyłączono mikrofon.

Pustka w życiorysie wiceministra Kraski

Poseł Konfederacji nie dawał za wygraną i przy kolejnej okazji znów poruszył temat przeszłości wiceministra zdrowia.

Wracam do pytania, które stawiałem już z tej mównicy i nie uzyskałem odpowiedzi. Pytania o biografię ministra Waldemara Kraski. Kto w tym resorcie zarządza zdrowiem, życiem, również majętnością Polaków, kto podejmuje decyzje ważące na życiu i przyszłości Polaków, nie powinien być postacią bez biografii – zaakcentował Braun.

A taką postacią jest Waldemar Kraska. W moim pokoleniu, a minister jest ode mnie parę lat starszy, jest rzeczą budzącą zdumienie, że życiorys zaczyna się w roku 1989. Każdy z nas, kto pamięta, kto przeżył już jako dorastający czy dorosły człowiek lata 80., miał coś do opowiedzenia światu o tym, po której stronie wtedy był. Waldemar Kraska nie odpowiada na pytania. Zatem ponawiam je i proszę o odpowiedź na piśmie: Jaka jest ścieżka kariery edukacyjnej, zawodowej, naukowej Waldemara Kraski przed rokiem 1989? Jaką służbę odbywał? Jakie szkolenia przechodził? Jaki być może mundur mu przysługuje? Jego oświadczenie lustracyjne nie było w należyty sposób weryfikowane przez Instytut Pamięci Narodowej – nie odpuszczał Braun.

Choć od tego posiedzenia Sejmu minęło kilka dni, strona rządowa nabrała wody w usta i nie uznała za stosowne, by jakkolwiek odpowiedzieć. Nagrania z wystąpień Brauna do obejrzenia poniżej, a także na kanale Tomasz Sommer O.

REKLAMA