Tęczowy „dramat”. NSA odrzucił skargę gejów. Chcieli zarejestrować swoje „małżeństwo”

Zdjęcie ilustracyjne / Foto: Pixabay
Zdjęcie ilustracyjne / Foto: Pixabay
REKLAMA

Z ustaleń portalu wPolityce.pl wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę gejów, którzy domagali się zarejestrowania ich „małżeństwa” w Polsce. Prokuratura Regionalna w Warszawie zgodziła się z decyzją sądu.

Jak napisał portal wPolityce.pl, „sprawa pary, która wzięła «ślub» w Portugalii zaczęła się w warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego”.

REKLAMA

„Mężczyźni chcieli zarejestrować swoje «małżeństwo» w Polsce. Urzędnicy warszawskiego ratusza wydali decyzję odmowną. Sprawa trafiła więc do wojewody, ale i ten nie zmienił decyzji USC. Para złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wprawdzie niechętnie, ale odrzucił ją w pierwszej instancji. Niezadowolona para skierowała więc skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił ją, czym zamknął sądową batalię homoseksualistów” – czytamy.

Portal wPolityce.pl informuje, że w sprawie uczestniczyła także prokuratura, która od kilku lat włącza się w podobne postępowania.

Portal przypomina też sprawę, która niedawno zawisła przed NSA, a która dotyczyła transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka. „W zagranicznym dokumencie «rodzicami» małoletniego uznane zostały dwie kobiety. Urząd Stanu Cywilnego, odmówił wpisania takiego aktu urodzenia do rejestru. Decyzję tę podtrzymał wojewoda oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny” – podano.

„Po wniesieniu przez matkę dziecka skargi kasacyjnej udział w sprawie zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prokurator Generalny. RPO wniósł o rozpoznanie skargi, podnosząc, że odmowa transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, narusza jego prawa obywatelskie. Prokurator Generalny wniósł o oddalenie skargi. Sprawa stanęła przed NSA, w składzie powiększonym. Sąd w swojej uchwale stwierdził, że niedopuszczalna jest transkrypcja takiego aktu urodzenia, w którym jako rodzice wpisane są osoby o tej samej płci” – pisze wPolityce.pl.

REKLAMA