Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
REKLAMA

W ciągu pół roku, odkąd powstał tzw. Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, wypłacono Polakom już 2,2 mln zł z powodu Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (NOP) po przyjęciu szczepionek przeciw Covid-19.

Według danych, które podaje biuro Rzecznika Praw Pacjenta, od 12 lutego wpłynęło 1165 wniosków o przyznanie odszkodowania z powodu NOP po szprycy. Najczęściej wnioski składały osoby w wieku 60-79 lat – 26,6 proc., najrzadziej zaś dzieci do 11. roku życia – 0,4 proc. Po wstępnej analizie wniosków wszczęto postępowania w 699 sprawach.

REKLAMA

418 przypadków nie wzięto pod uwagę – najczęściej z powodu niespełnienia ustawowego warunku otrzymania odszkodowania, jakim jest co najmniej 14-dniowa hospitalizacja. 9 spraw pozostawiono bez rozpoznania, a w przypadku 39 badane jest spełnienie wymogów formalnych lub trwa uzupełnianie złożonych wniosków.

Film dokumentalny o dramatycznych wydarzeniach w Jedwabnem
Prenumerata NCZ! z książką GRATIS!

Świadczenie w najwyższej kwocie – 100 tys. zł – przyznano czterem osobom.

„Do tej pory Rzecznik wydał 370 decyzji, z czego 108 było pozytywnych. Średnia kwota przyznana w ramach odszkodowania wyniosła 20,5 tys. złotych. Z kolei czterech pacjentów otrzymało świadczenie w najwyższej kwocie, czyli 100 tys. złotych, a łączna suma przyznanych świadczeń wyniosła ponad 2 mln złotych” – podano.

Pozytywne decyzje ws. odszkodowań zapadły w sprawie szczepionek: Comirnaty (52,8 proc.), Vaxzevria dawniej AstraZeneca (28,7 proc.), Jcovden dawniej Janssen (12 proc.) oraz Spikevax dawniej Moderna (6,5 proc.).

60 ze 108 pozytywnych decyzji dotyczyło odszkodowania za wstrząs anafilaktyczny po szprycy, który to doprowadził do konieczności obserwacji pacjenta na SOR-ze, izbie przyjęć lub wymagał krótkiej hospitalizacji.

Pozostałe decyzje zostały wydane w związku z wystąpieniem dolegliwości takich jak: Zespół Guillain-Barre (14 przypadków), odczyny poszczepienne związane z zakrzepicą (10), zapalenie mięśnia sercowego albo osierdzia (8), małopłytkowość immunologiczna (5).

Rozpatrywanie wniosków złożonych do Biura Rzecznika trwa nadal – obecnie prowadzonych 329 postępowań.

W przypadku NOP-ów, które wystąpiły przed 27 stycznia 2022 roku, czyli przed wejściem w życie ustawy o funduszu kompensacyjnym, wnioski można składać jeszcze do końca grudnia 2022 roku.

Od przyszłego roku Fundusz ma zostać rozszerzony o wszystkie wykonywane w Polsce szczepienia obowiązkowe.

REKLAMA