To się nigdy nie skończy! Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony

Covidowy amok i domniemana pandemia pokazały, jak kruchy jest nasz świat. Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay
Covid. Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay
REKLAMA

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego do 30 września przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, skierowany został do podpisu premiera.

Opublikowany w poniedziałek w RCL projekt przewiduje przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego o miesiąc – z 31 sierpnia do 30 września br.

REKLAMA

Pozostałe zmiany dotyczą przywrócenia obowiązku dostarczania świadczeniodawcy oryginału skierowania na papierze, w terminie 14 dni roboczych od wpisania na listę oczekujących na świadczenie szpitalne lub ambulatoryjne.

Przewidziano także wprowadzenie regulacji mówiącej, że wniosek o przywrócenie na listę oczekujących na świadczenie szpitalne lub ambulatoryjne, świadczeniobiorca będzie mógł zgłosić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania uprawnienia do przywrócenia na tę listę, bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

Rozporządzenie ma wejść w życie 31 sierpnia.

(PAP)

REKLAMA