Wady i zalet lokat

Lokata bankowa to niezwykle prosty produkt, ale jej mądry wybór wymaga przemyślenia kilku kwestii. Kwota jaką mamy do ulokowania, okres na jaki chcemy powierzyć bankowi pieniądze, możliwość pojawienia się dodatkowych środków, to elementy, które warto wziąć pod uwagę rozważając plusy i minusy lokat terminowych.

Wady i zalet lokat

Lokaty bankowe, konto oszczędnościowe, a może inwestycja w obligacje, fundusze, inwestycyjne, akcje, nieruchomości lub w jeszcze coś innego? Wybór przed jakim stają posiadacze oszczędności nie jest łatwy. Przyjrzyjmy się pierwszemu z wymienionych produktów, którego „zasada działania” jest najprostsza i uważany jest za najbezpieczniejszy, gdyż środki złożone na depozytach do równowartości 100 tys. euro (ok. 460 tys. zł) objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Plusy lokat

Wśród zalet lokat terminowych z pewnością trzeba wymienić ich powszechną dostępność oraz różnorodność. Można wybierać między krótkoterminowymi (do 5 miesięcy), średnioterminowymi (od 6 a 11 miesięcy) oraz długoterminowymi (powyżej roku). Zakładając lokaty bankowe mamy pewność, że ich oprocentowanie się nie zmieni, a więc z góry wiemy, jak wysokie odsetki otrzymamy.

Sam proces założenia depozytu jest na ogół prosty, w większości przypadków można go zrealizować zdalnie. Pewnym utrudnieniem jest występujący niekiedy przy ofertach promocyjnych wymóg posiadania rachunku osobistego w danym banku.

Jak już jesteśmy przy specjalnych propozycjach, to wspomnijmy o pojawiających się w coraz większej liczbie instytucji finansowych wyżej oprocentowanych lokatach mobilnych (można je założyć tylko w aplikacji mobilnej danego banku) czy okolicznościowych depozytach urodzinowych (są one dostępne kilka tygodni przed i/lub po dacie urodzin klienta).

Minusy lokat

Poważną wadą lokat terminowych jest konieczność dotrzymania warunków umowy, wcześniejsze wycofanie pieniędzy niemal zawsze oznacza utratę wszystkich odsetek. Oferty, w których bank wypłaca, przykładowo, 10% ich wartości należą do rzadkości. Równie istotny jest brak możliwości dopłacenia nowych środków. Chcąc je ulokować, trzeba po prostu założyć kolejny depozyt.

Za kolejny minus można uznać dość często stosowaną przez banki odnawialność, czyli fakt, że po zakończeniu depozytu automatycznie zakładany jest nowy, na standardowych warunkach obowiązujących w danym dniu. Jeśli chcemy, by nasze oszczędności cały czas pracowały efektywnie, to musimy pamiętać, kiedy skończy się lokata, by po założeniu przez bank nowej, zerwać ją i jak najszybciej przekazać pieniądze na inną, z atrakcyjnym oprocentowaniem.

Ostateczna ocena

Nie sposób wydać ostatecznego werdyktu i rozstrzygnąć co przeważa: wady czy zalety lokat. Ocena jest bowiem w dużej mierze uzależniona od indywidualnej sytuacji oszczędzającego. Ktoś, kto ma pewność, że pieniądze, które chce ulokować nie będą mu potrzebne przez określony czas i nie chce się martwić nieprzewidywalnością inwestycji, uzna konieczność dotrzymania warunków umowy za element co najmniej neutralny. Natomiast dla osoby, która może być zmuszona do sięgnięcia po oszczędności będzie to minusem. Ryzyko utraty wszystkich odsetek można ograniczyć, zakładając kilka depozytów na mniejsze kwoty, by w razie potrzeby zerwać tylko część z nich.

Istotnym elementem oceny są z pewnością wspomniane na wstępie gwarancje BFG, dzięki którym mamy pewność, że w razie niewypłacalności banku szybko odzyskamy swoje pieniądze.