Detoks alkoholowy – przerwij ciąg alkoholowy w kontrolowany sposób

Detoks alkoholowy jest jednym z pierwszych kroków podejmowanych przy leczeniu uzależnienia od spożywania etanolu. Uzależniony, odstawiając substancję odurzającą, może być narażony na nieprzyjemne dolegliwości. Wiążą się one z fizjologiczną i biochemiczną odpowiedzią organizmu na nagły spadek stężenia alkoholu we krwi. Jeżeli nałogowiec pozostaje w ciągu alkoholowym, etanol bierze stały udział w procesie metabolizmu. Ulega przemianom trawiennym i ciągle krąży w ludzkim krwiobiegu. W związku z tym niektóre parametry funkcjonowania ustroju ulegają zmianie. Etanol ma również toksyczny wpływ na prawidłową współpracę narządów, ich strukturę i budowę. Zadaniem odtrucia alkoholowego jest zatem przerwanie ciągu alkoholowego pod kontrolą specjalistów. Ponadto nawodnienie organizmu, z jednoczesnym jego odżywieniem i zminimalizowaniem objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego.

detoks alkoholowy
Detoks alkoholowy – przerwij ciąg alkoholowy w kontrolowany sposób

Na detoks alkoholowy zgłaszają się głównie ci uzależnieni, którzy zmagają się z przebiegiem zaawansowanych faz rozwoju swojego nałogu – krytyczną i przewlekłą. Z możliwości odtruwania organizmu z toksyn poalkoholowych mogą jednak skorzystać wszyscy pełnoletni uzależnieni. Najczęściej nie są oni bowiem w stanie samodzielnie poradzić sobie z odstawieniem alkoholu i przerwaniem ciągu alkoholowego. Stała opieka specjalistów, ich doświadczenie i możliwości, jakie dają warunki stacjonarnej placówki medycznej, wpływają na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu chorego. Jednocześnie minimalizują ryzyko wystąpienia nawrotu choroby alkoholowej, zwłaszcza jeżeli detoks połączony zostanie z psychoterapią.

Detoks alkoholowy – wskazania

Bezwzględnym wskazaniem do tego, by zgłosić się na detoks alkoholowy, jest obecność ciągów alkoholowych i objawów odstawiennych u uzależnionego. Te dolegliwości świadczą o wysokim stopniu zaawansowania choroby alkoholowej. Przerwanie ciągu alkoholowego staje się więc koniecznością. Wykonuje się je w celu ograniczenia skutków długotrwałej obecności etanolu w krwiobiegu człowieka. Detoksykację zaleca się wszystkim tym, którzy chcą pozbyć się nieprzyjemnych objawów zatrucia alkoholowego z jednoczesnym ograniczeniem możliwości wystąpienia niebezpiecznych symptomów odstawiennych. W przypadku każdego pacjenta, niezależnie od stopnia jego uzależnienia, konieczne jest ponadto kontynuowanie terapii już po przywróceniu organizmowi równowagi. By osiągnąć najlepsze rezultaty terapeutyczne, detoks najczęściej łączy się z psychoterapią.

Kwalifikacja do detoksykacji

Przed rozpoczęciem detoksykacji lekarz bada pacjenta. Badanie wraz z wywiadem medycznym to nieodłączne elementy wizyty konsultacyjnej. Nie zaleca się odtrucia alkoholowego tym chorym, którzy zmagają się z uszkodzeniami wielonarządowymi i złożonym przebiegiem wybranych schorzeń przewlekłych. Wiele zależy jednak od indywidualnego stanu każdego pacjenta i przebiegu jego uzależnienia. Dla większości chorych korzyści z kontrolowanego przerwania ciągu alkoholowego są o wiele wyższe niż ewentualne ryzyko wynikające z przeprowadzenia tej procedury medycznej. Z tego względu przeciwwskazania do odtrucia są nieliczne i stosunkowo rzadkie.

Przerwanie ciągu alkoholowego a głód odstawienny

Nagła rezygnacja z alkoholu zaburza przebieg dotychczasowych procesów metabolicznych zachodzących w organizmie uzależnionego. Co za tym idzie, głód alkoholowy wywołuje złożone objawy psychosomatyczne. Do najczęściej zgłaszanych należą: drżenie rąk, kołatanie serca, nudności, wymioty, biegunki, bóle głowy, bóle mięśni, zaburzenia wartości ciśnienia tętniczego krwi. W następnej kolejności u chorego występują również zaburzenia psychiczne: bezsenność, stany lękowe, napady agresji, zaburzenia świadomości, omamy i halucynacje. Objawy Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego występują zwykle u uzależnionych w ciągu kilku godzin po odstawieniu substancji odurzającej.

W specjalistycznych warunkach stacjonarnych placówek medycznych po odstawieniu alkoholu proces trzeźwienia organizmu przyspiesza się z użyciem dożylnych wlewów witaminowych. Do krwiobiegu pacjenta składniki odżywcze z kroplówki docierają za pomocą wenflonu umieszczonego w jego żyle obwodowej. W starannie wyselekcjonowanym składzie wlewu znajdują się jony podstawowych pierwiastków i glukoza. Wykazują one działanie nawadniające i odżywiające cały organizm, wycieńczony długotrwałym oddziaływaniem etanolu. Przyspieszenie metabolizmu etanolu w ludzkiej wątrobie skutkuje pojawieniem się objawów odstawiennych nawet już podczas dożylnej infuzji płynów. Ponieważ w Centrum Medycznym Galmedic pacjent pozostaje pod ścisłą kontrolą specjalistów, możliwe jest szybkie ograniczenie ich nasilenia, a nawet całkowite usunięcie pierwszych dolegliwości.

detoks alkoholowy
Samodzielne odstawienie substancji odurzającej może być dla uzależnionych nie tylko trudne, ale wręcz niebezpieczne.

Leczeniem Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego zajmują się wyłącznie lekarze specjaliści. Podczas detoksu alkoholowego pacjentowi zleca się dożylne lub domięśniowe środki farmakologiczne o działaniu przeciwwymiotnym, nasennym, uśmierzającym ból i uspokajającym. Ich działanie skupia się zatem ściśle na niwelowaniu nieprzyjemnych objawów abstynencyjnych. Czas trwania detoksu alkoholowego zależy głównie od fizjologicznej odpowiedzi organizmu każdego nałogowca na podjęte leczenie i oddziaływania terapeutyczne. Nie bez znaczenia dla przebiegu AZA jest długość trwania ciągów alkoholowych. Istotne jest ponadto zachowanie nałogowca podczas picia, ilość i częstotliwość spożywanego etanolu, dotychczas podejmowane leczenie nałogu.

Dowiedz się więcej o detoksie alkoholowym w Centrum Medycznym Galmedic https://galmedic.pl/uslugi/detoks-alkoholowy/.

Niebezpieczny detoks alkoholowy w domu

Samodzielne odstawienie substancji odurzającej może być dla uzależnionych nie tylko trudne, ale wręcz niebezpieczne. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy organizm nałogowca jest silnie zatruty, a jego choroba alkoholowa – zaawansowana. Trudno przewidzieć przebieg i nasilenie objawów odstawiennych, a szybką odpowiedź specjalistów gwarantuje jedynie przebywanie chorego w klinicznych lub ambulatoryjnych warunkach stacjonarnej placówki medycznej. Dzięki wsparciu personelu pacjent może natychmiast otrzymać niezbędne leki.

Wśród domowych sposobów na rzekome przyspieszenie procesu trawienia alkoholu wymienia się nawadnianie organizmu i doustne uzupełnienie witamin, minerałów oraz glukozy. Przyswajalność takich suplementów jest jednak o wiele niższa niż dożylnych. Składniki kroplówek witaminowych omijają układ pokarmowy i nie podlegają procesom trawiennym, w związku z czym docierają do krwiobiegu w niezmienionej postaci. Do poszczególnych tkanek i komórek organizmu transportowane są natomiast wraz ze składnikami krwi. Zbilansowana dieta, a nawet dostępne bez recepty suplementy diety zwykle nie wystarczają, by przywrócić organizmowi równowagę wodno-elektrolitową.

Kontrolowane przerywanie ciągu alkoholowego jest nie tylko bezpieczniejsze, ale i skuteczniejsze niż domowy detoks alkoholowy. Zmiana otoczenia i izolacja chorego od alkoholu oraz kojarzących się z nim czynników (miejsc, osób, sytuacji, okazji) sprzyja wytrwaniu w długotrwałej abstynencji. Zaleca się, by o komfort psychiczny pacjenta dbali psychoterapeuci, angażując go w proces psychoterapii indywidualnej lub grupowej.