Kościół prawosławny jednoznacznie za ochroną tradycyjnej rodziny

Prawosławni biskupi Ameryki Fot. IFN
REKLAMA

Synod Kościoła Prawosławnego w Ameryce (OCA) wydał oświadczenie w sprawie tzw. związków jednopłciowych i tożsamości płciowej. Potwierdził przywiązanie Cerkwi do odwiecznego nauczania dotyczącego małżeństwa i seksualności. Wystąpił w obronie małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety.

W oświadczeniu Synodu czytamy: „Kościół prawosławny naucza, że ​​związek między mężczyzną i kobietą w małżeństwie odzwierciedla związek między Chrystusem a Jego Kościołem (Ef. 5). Jako takie, małżeństwo jest według tej refleksji monogamiczne i heteroseksualne. W tym małżeństwie stosunki seksualne między mężem a żoną są wyrazem ich miłości, która została pobłogosławiona przez Boga. Taki jest Boży plan dla mężczyzny i kobiety, stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, od początku i taki pozostaje Jego planem na wieki”.

REKLAMA

Dodano, że „każda inna forma ekspresji seksualnej jest z natury nieuporządkowana i nie może być w żaden sposób pobłogosławiona przez Kościół, ani bezpośrednio, ani pośrednio”. W sumie stanowisko podobne do katolików, z tym, że niektórzy hierarchowie katoliccy rozmaite „błogosławieństwa” zaczęli dopuszczać.

Prenumerata NCZ! z książką GRATIS!

Oświadczenie Synodu cytuje słowa metropolity Tichona z Rady Panamerykańskiej OCA z 2015 roku: „…Kościół prawosławny musi nadal głosić to, czego zawsze nauczał: małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, a Kościół prawosławny w Ameryce nie może w żaden sposób odstąpić od tej nauki…”

Synod nie ma wątpliwości, że Bóg stworzył tylko dwie płcie, męską i żeńską, a nie siedemdziesiąt lub więcej „płci”, które można sobie wybierać np. ze stron Facebooka:

„Zgodnie z ponadczasowym planem Boga, naszego Stwórcy, niezmienną nauką Chrystusa Zbawiciela ogłoszoną przez jego świętych apostołów i ich następców oraz konsekwentnym świadectwem Świętego Synodu Kościoła Prawosławnego w Ameryce, Święty Synod potwierdza to, co Pismo Święte jasno i prosto głoszą, co nieomylnie wyznają święci ojcowie, a mianowicie: że Bóg stworzył człowieka w dwóch płciach, męskiej i żeńskiej, na swój obraz, i że stosunki płciowe i wieź małżeńska są zarezerwowane dla jednego mężczyzny i jednej kobiety”.

Wyrażono jednak „duszpasterską troskę i ojcowską miłość do wszystkich, którzy pragną przyjść do Chrystusa i zmagają się ze swoimi namiętnościami, pokusami i grzechami, jakimikolwiek by nie byli”: „Kościół jest szpitalem dla chorych; Nasz Pan przyszedł jako lekarz, aby uzdrowić chorych. Naśladując naszego Zbawiciela, który wyciągnął ręce na krzyżu, przyjmujemy z otwartymi ramionami wszystkich, którzy pragną życia w pokucie i w Chrystusie”.

Synod stanowczo wezwał wszystkich członków Kościoła prawosławnego w Ameryce do przestrzegania jego nauczania w tych sprawach: „Wzywamy wszystkich duchownych, teologów, nauczycieli i świeckich Kościoła prawosławnego w Ameryce, aby nigdy nie sprzeciwiali się tym naukom, głosząc lub nauczając przeciwko jasnej pozycji moralnej Kościoła, publikując książki, czasopisma i artykuły, które robią to samo, lub tworząc lub publikując podobne treści w Internecie. Odrzucamy wszelkie próby stworzenia teologicznych ram, które normalizowałyby erotyczne związki osób tej samej płci lub zniekształciły daną ludzkości przez Boga tożsamość seksualną”.

Dodano, że „każdy duchowny, teolog, nauczyciel lub osoba świecka, która narusza nasze wytyczne, tym samym podważa autorytet Świętego Synodu Biskupów Kościoła Prawosławnego w Ameryce, lekceważąc spójne i niezachwiane nauczanie Świętego Synodu w tych sprawach. Prosimy tych ludzi, aby zaprzestali swoich destrukcyjnych działań (…) ci, którzy nauczają błędnie, stają się uczestnikami grzechu”.

Źródło: IFN

REKLAMA