Tusk pozywa TVP. Lider PO zażądał przeprosin w głównym wydaniu „Wiadomości”

Donald Tusk.
Donald Tusk. / foto: PAP
REKLAMA

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk pozwał Telewizję Polską. Polityk zażądał przeprosin za to, że „Wiadomości” TVP pokazały go „w czerwonej poświacie z celownikiem nakierowanym na klatkę piersiową”.

Radio ZET dotarło do treści pozwu. Jak wskazano w dokumencie, taki wizerunek – jak ten przedstawiony w TVP – „może zachęcać do fizycznych ataków” na Donalda Tuska. Szef PO domaga się też wpłacenia przez TVP 30 tys. zł na cel społeczny oraz rocznego zakazu pokazywania go w taki sposób.

REKLAMA

Napisano w nim, że przeprosiny, których domaga się Tusk, miałyby być opublikowane na antenie TVP i TVP Info w głównym wydaniu „Wiadomości” w ciągu siedmiu dni od daty uprawomocnienia się wyroku. Ponadto przeprosiny miałyby się także wyświetlać przez 48 godzin na stronie internetowej TVP Info oraz na Twitterze.

„Telewizja Polska S.A. przeprasza Pana Donalda Tuska za wielokrotne przedstawianie w trakcie programu «Wiadomości» TVP wizerunku Pana Donalda Tuska w czerwonej poświacie z celownikiem nakierowanym na klatkę piersiową. Powyższe naruszało zasady rzetelności i etyki dziennikarskiej. Tym samym «Telewizja Polska» S. A. przeprasza za naruszenie dóbr osobistych Pana Donalda Tuska, w szczególności jego dobrego imienia i godności osobistej” – tak ma brzmieć treść przeprosin.

Co więcej, pod wskazanym tekstem wyraźnie ma być zaznaczone, że „przeprosiny następują na skutek wyroku sądu”.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że z emitowanych przez TVP materiałów wynika, że „Donalda Tuska cechuje: brak wiarygodności, zmienność poglądów, hipokryzja, skłonność do kłamstwa, agresja, ponadto służalczość w stosunku do Niemców i uległość wobec Rosjan, antyfeminizm, pogarda dla ludu, cynizm”.

„W analizowanych materiałach łamano regułę oddzielania informacji od komentarza, ponadto prezenterzy i reporterzy «Wiadomości» naruszyli wielokrotnie zasadę neutralności, która wyraża się poprzez brak emocjonalnego stosunku do czytanych przekazów” – napisano.

Do pozwu załączono 28 zrzutów ekranu oraz 28 nagrań z głównego wydania „Wiadomości” TVP. „Abstrahując od wyżej opisanych stosowanych przez TVP metod, część materiałów zawierało dodatkowo symbol focusa, który w ocenie strony powodowej przypomina celownik broni palnej” – napisano.

W środę „Rzeczpospolita” poinformowała, że Tusk został objęty ochroną SOP, a decyzję w tej sprawie miał podjąć sam szef MSWiA Mariusz Kamiński. Powodem takiego obrotu spraw miały być pogróżki, otrzymywane przez szefa PO.

REKLAMA