Chcą zniesienia przepisów covidowych. „Utrzymywanie takich rozwiązań nie ma już uzasadnienia”

Zdjęcie ilustracyjne. / Foto: Pexels
REKLAMA

Adwokaci chcą uchylenia przepisów dotyczących funkcjonowania sądownictwa wprowadzonych w czasie stanu epidemii. Naczelna Rada Adwokacka zapowiada złożenie petycji z projektem zmiany odpowiednich norm ustawy covidowej.

Jak poinformowało w sobotę PAP biuro prasowe NRA, celem tego projektu jest uchylenie przepisów dotyczących m.in. wprowadzenia jednoosobowych składów sądów, wstrzymujących bieg przedawnienia karalności przestępstw i przestępstw skarbowych, a także odnoszących się do preferowania rozstrzygania spraw na posiedzeniach niejawnych. Z petycją w tej sprawie do prezydenta, rządu, Sejmu i Senatu wystąpić ma prezes NRA Przemysław Rosati.

REKLAMA

W przekazanej informacji NRA przekonuje, że obowiązywanie tzw. ustawy covidowej skutkuje m.in. orzekaniem przez sąd w składzie jednego sędziego na rozprawach apelacyjnych w sprawach karnych oraz we wszystkich rodzajach postępowań prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego.

Adwokatura podkreśla też, że w związku z tymi przepisami obowiązuje wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Jak zaznaczono skargi kasacyjne są rozpatrywane przez NSA niejawnie i istnieje brak związania wnioskiem skarżącego o rozpoznanie przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej na rozprawie.

„Proponowany przez NRA projekt zmiany ustawy covidowej uchyla obowiązywanie wymienionych wyżej rozwiązań, co jest uzasadnione interesem obywateli. Zmiana stanu prawnego przywróci uprawnienia stron postępowania i wzmocni standard gwarancyjny w ramach prowadzonych postępowań sądowych” – przekonują adwokaci.

Adwokatura zauważa też, że „wprowadzenie rozwiązań ustawy covidowej podyktowane było ówczesnym stanem rozwoju epidemii, jednak obecnie nie mamy do czynienia ze stanem epidemii, lecz ze stanem zagrożenia epidemicznego”.

„Co oznacza, że utrzymywanie takich rozwiązań nie ma już uzasadnienia w postaci ochrony zdrowia lub życia sędziów, uczestników postępowania i pracowników wymiaru sprawiedliwości” – twierdzi NRA.

Zdaniem Rady wydolność wymiaru sprawiedliwości nie uzasadnia wstrzymania biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

„Nie istnieją już ekstraordynaryjne warunki rozstrzygania spraw karnych przez sądy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Obecnie sądy w sposób niezakłócony sprawują wymiar sprawiedliwości, a co więcej nie odnotowuje się już jakichkolwiek przeszkód w tym zakresie” – oświadczyła NRA.

REKLAMA