Szkoły ograniczają używanie telefonów komórkowych. Efekt był łatwy do przewidzenia

Zdjęcie ilustracyjne. / Foto: Pixabay
REKLAMA

Coraz więcej szkół w Hiszpanii wprowadza kontrole w używaniu na swoim terenie telefonów komórkowych. W publicznej szkole średniej Les Alfabegues w Walencji po wprowadzeniu całkowitego zakazu używania komórek spadła liczba sytuacji konfliktowych, a także kar wymierzanych uczniom. Powróciła bezpośrednia komunikacja, aktywność fizyczna i śmiech – podkreślił dyrektor placówki.

W szkole w Walencji uczy się ok. 1300 uczniów, wprowadzony na początku obecnego roku szkolnego zakaz obejmuje zarówno młodzież, jak i nauczycieli.

REKLAMA

Znacznie zmniejszyła się liczba udzielanych uczniom upomnień i kar dyscyplinarnych; powróciła bezpośrednia komunikacja, aktywność fizyczna i młodzieńczy uśmiech – powiedział dyrektor szkoły Luis Gimenez, cytowany w sobotę przez dziennik „El Mundo”, który opisuje zmiany w placówce.

Nowa książka prof. Chodakiewicza!

Do czasu zabronienia korzystania ze smartfonów, od 80 do 85 proc. sytuacji konfliktowych było wywołanych nieprawidłowym używaniem aparatów – wyjaśnił. Tymczasem po wprowadzeniu nowego regulaminu, w pierwszym kwartale liczba sankcji dyscyplinarnych spadła o 65 proc.

Jeszcze rok temu w szkole dochodziło do różnych problemów w związku z robieniem zdjęć i filmowaniem bez zezwolenia oraz umieszczaniem tych materiału w sieci. Z tych powodów doszło do wielu incydentów, a niektórzy uczniowie zostali wydaleni z placówki. Oprócz uzależnieni od nieustannego prowadzenia czatów uczniowie mieli problem z utrzymaniem koncentracji na zajęciach.

Nawet podczas przerw uczniowie nie komunikowali się ze sobą, każdy siedział gdzieś w kącie patrząc w swój telefon – opowiadała nauczycielka wychowania fizycznego Lola Reig.

Niektórzy przejawiali duże uzależnienie, izolowali się społecznie; nawet na zajęciach sportowych biegali z telefonem w kieszeni – dodała.

Teraz jeżeli uczeń wyjmie telefon komórkowy, aparat zostaje skonfiskowany i po odbiór musi przyjść z rodzicem. W koniecznych przypadkach do dyspozycji pozostaje telefon stacjonarny w sekretariacie szkoły.

Według dyrektora szkoły, zmiany w regulaminie dotyczące użytkowania smartfonów nie byłyby możliwe bez wsparcia rodziców. Okazało się, że z zadowoleniem przyjęli nowe zasady – zaznaczył.

Dodał, że rodzice powinni także regulować czas korzystania z telefonów w domu i nie pozwalać, aby dzieci zabierały je do lóżka. – Są dzieci, które zasypiają na lekcjach, bo do trzeciej nad ranem rozmawiały z kolegami albo grały w gry – podkreślił.

Problemy z nieodpowiednim używaniem telefonów komórkowych mają prawie wszystkie hiszpańskie szkoły średnie – pisze „El Mundo”. Wiele szkół zakazuje korzystania ze smartfonów na terenie placówki, inne ograniczają użytkowanie aparatów. Są takie szkoły, gdzie telefonów można używać tylko podczas przerw, w innych zezwala się na korzystanie z nich jedynie w celach akademickich.

Tendencją jest jednak ogólne zwiększenie kontroli i zaostrzenie zasad korzystania z telefonów, co nie oznacza zrezygnowania z nowych technologii w celach edukacyjnych – zaznacza dziennik. Większość placówek korzysta z podarowanych przez regionalne rządy tabletów i laptopów podczas zajęć online.

W Hiszpanii nie ma regulacji ze strony ministerstwa nauki w sprawie użytkowania telefonów komórkowych w szkołach, ta decyzja leży w gestii dyrekcji każdego ośrodka. Tylko rządy autonomicznych regionów Madrytu, Galicji i Kastylii-La Manchy, jako jedyne z 17, zakazały dekretem używania telefonów komórkowych na terenie szkół, z wyjątkiem celów edukacyjnych.

REKLAMA