ABSURD roku! Poczta Polska wprowadza opłatę za wysłanie e-maila. Q-Doręczenia dla wszystkich

Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
REKLAMA

Poczta Polska wymyśliła, że będzie pobierać opłatę za wysłanie e-maila. Usługę nazwano Q-Doręczenia. Za jedno elektroniczne doręczenie państwowy operator liczy sobie 2,20 zł.

Z wysyłania płatnego e-maila, który będzie rejestrowany, mogą korzystać podmioty niepubliczne, czyli np. firmy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, adwokaci oraz osoby fizyczne w komunikacji pomiędzy sobą.

REKLAMA

Jak wyjaśnia poczta, nową usługę w panelu usług dodatkowych mogą aktywować posiadacze adresu do doręczeń elektronicznych (ADE). „Dzięki Q-Doręczeniom można za pomocą swojego Adresu Doręczeń Elektronicznych (ADE) korespondować również m.in. z osobami fizycznymi i firmami” – dodano.

Zwrócono uwagę, że dotychczas z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego można było korzystać wyłącznie w komunikacji z podmiotami publicznymi – organami władzy publicznej, w tym administracji samorządowej. Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE), działa od 5 października 2021 r. – przypomniano.

„Wysyłka pomiędzy nadawcą i odbiorcą jest realizowana przez system teleinformatyczny zaufanego dostawcy, który po przejściu zewnętrznego audytu przez firmę akredytowaną w ramach Unii Europejskiej, po pozytywnym wyniku, może ubiegać się o wpis na tzw. listę dostawców usług zaufania” – wyjaśniono.

System podobno zapewnia bezpieczeństwo przesyłki i jej integralność, „dowody potwierdzające poszczególne zdarzenia, które są opatrzone kwalifikowanym znacznikiem czasu i zabezpieczone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną dostawcy”.

Założenie Adresu Doręczeń Elektronicznych (ADE) możliwe jest po złożeniu wniosku o jego nadanie do ministra właściwego ds. informatyzacji. Można to zrobić poprzez stronę internetową gov.pl.

„Nadawanie ADE przez ministra oraz zarządzana przez niego baza adresów elektronicznych (BAE) daje gwarancję, że wiemy dokładnie z kim prowadzimy korespondencję, nie ma możliwości podszycia się pod inną osobę” – wskazano. Dodano, że użytkownik chcąc skorzystać z usługi musi zalogować się np. profilem zaufanym.

Dodano, że jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą, może skorzystać z opcji „Podpisz umowę” i przekazać swoje dane kontaktowe w celu zawarcia umowy, a co za tym idzie płacić za nadane przesyłki raz w miesiącu, po otrzymaniu faktury.

Jeżeli użytkownik nie ma stałej umowy z Pocztą Polską, przed wysłaniem listu musi go opłacić jedną w dostępnych metod. Wiadomość wysyłana poprzez Q-Doręczenia może mieć maksymalnie 10 MB. Wysłanie pojedynczej wiadomości kosztuje 2,20 zł brutto.

REKLAMA