W Sejmie pięć ugrupowań. Jest zdecydowany lider. Co z Konfederacją? [SONDAŻ]

Sejm. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
Sejm. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
REKLAMA

Gdyby wybory odbywały się w lutym najwyższe poparcie uzyskałyby dwa największe ugrupowania. W Sejmie znalazłoby się pięć ugrupowań. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w najbliższą niedzielę na Prawo i Sprawiedliwość lub jego koalicjantów zagłosowałoby 36 proc. respondentów (wzrost o 4 punkty proc. w porównaniu ze styczniem).

REKLAMA

„Lutowe notowania rządzącego ugrupowania są najlepsze od ponad pół roku, czyli od pierwszej połowy maja ubiegłego roku. Notowania pięciu kolejnych ugrupowań, najsilniejszych obecnie partii będących w opozycji, w porównaniu z ubiegłym miesiącem nie zmieniły się” – podkreśla CBOS.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska popierana przez 22 proc. respondentów.

Trzecie i czwarte miejsce – z takim samym wynikiem po 7 proc. głosów – zajęłyby Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Konfederacja. CBOS zaznacza jednak, że przedstawiony w lutym uaktualniony skład koalicji Konfederacja Wolność i Niepodległość obejmuje jeszcze Wolnościowców, którzy ostatnio znaleźli się poza tą koalicją.

Według sondażu, Lewica mogłaby mieć trudności z wprowadzeniem swoich przedstawicieli do Sejmu. Poparcie dla tego ugrupowania kształtuje się na granicy progu wyborczego, chęć oddania na nią głosu deklaruje 5 proc. badanych.

Pozostałe ugrupowania znalazłyby się poza parlamentem. Na PSL-Koalicję Polską swój głos oddałoby 3 proc. badanych, a na koalicję Agrounii i Porozumienia 1 proc. CBOS zwraca uwagę, że wynik ten nie odbiega od poparcia, jakie miało przed miesiącem samo Porozumienie. Na Kukiz’15 nie zamierzał głosować nikt, na „inną partię” – również nikt.

W porównaniu ze styczniem obniżył się nieco odsetek wyborców, którzy nie wiedzą, na które ugrupowanie oddaliby swój głos (16 proc., spadek o 2 punkty procentowe). 4 proc. odmówiło odpowiedzi.

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w lutym, wzięłoby w nich udział 75 proc. dorosłych Polaków. W porównaniu z ostatnim i przedostatnim pomiarem nie zmienił się odsetek osób wahających się, czy wziąć udział w ewentualnym głosowaniu (13 proc.), natomiast w stosunku do stycznia spadła liczba respondentów z góry odrzucających udział w wyborach parlamentarnych (11 proc., spadek o 2 punkty).

„Luty przyniósł poprawę notowań rządzącej koalicji przy stabilnym, w porównaniu ze styczniem, stanie posiadania partii opozycyjnych. Jeśli chodzi o opozycję, warto zauważyć, że ubiegłomiesięczny spadek poparcia dla Polski 2050 Szymona Hołowni nie okazał się efemeryczny, ale potwierdził się także w lutym” – podkreśla CBOS.

„Wydaje się, że na poprawę notowań rządzącej koalicji mogły wpłynąć przede wszystkim ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej i często podkreślana w mediach, między innymi przy okazji wizyty w naszym kraju prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, międzynarodowa rola naszego kraju w pomocy dla walczącej z Rosją Ukrainy” – podsumowuje Ośrodek.

Sondaż przeprowadzono od 6 do 19 lutego 2023 roku na próbie liczącej 982 osoby (w tym: 58,4 proc. metodą CAPI, 25,9 proc. – CATI i 15,7 proc. – CAWI).

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

REKLAMA