Uczniowie mniej inteligentni przez ogłoszoną pandemię? Wnioski niemieckich badaczy

Na Florydzie noszenie maseczek w szkołach nie może być obowiązkowe. Zdjęcie ilustracyjne: Pexels
Zdjęcie ilustracyjne: Pexels
REKLAMA

Polityka covidowa w dobie mniemanej pandemii sprawiła, że niemieccy uczniowie stali się mniej inteligentni. W teście przeprowadzonym w tym czasie młodzi Niemcy wypadli znacznie gorzej, niż grupy referencyjne z lat 2002 oraz 2012. Wnioski z badań niemieckich naukowców, opublikowano w specjalistycznym czasopiśmie „Plos One”.

„Koronawirus przyniósł nie tylko zachorowania, ale też sprawił, że nasze dzieci stały się głupsze” – pisze dziennik „Bild” oceniając wyniki badań. W teście na inteligencję, przeprowadzonym po pół roku trwania mniemanej pandemii, niemieccy uczniowie wypadli znacząco gorzej, niż grupy badane w roku 2002 oraz w 2012 – stwierdzili niemieccy badacze na łamach „Plos One”.

REKLAMA

Naukowcy poddali badaniom łącznie 424 uczniów z klas od siódmej do dziewiątej z czterech szkół w Nadrenii-Palatynacie. Wykorzystali w tym celu berliński test na inteligencję, gdzie sprawdzana była m.in. szybkość i umiejętność rozumowania, pamięć, pomysłowość, zdolność przetwarzania oraz umiejętność radzenia sobie z materiałem zawierającym liczby, słowa oraz cyfry.

Badacze porównali te wyniki z testami uczniów, porównywalnych pod względem płci, rodzaju klasy (klasy zwykłe i klasy dla uzdolnionych), poziomu klasy i wieku, uzyskanych w poprzednich badaniach. Okazało się, że podczas gdy średnia inteligencji dla 2002 roku wynosiła 112, to wartość w 2020 roku – tylko ok. 105. Dalsza analiza wykazała, że próba z 2012 roku miała wyższe wartości, niż grupy z 2002 i 2020 roku. W opinii badaczy sugeruje to, że ostatnie wyniki nie są kontynuacją dłuższego trendu spadkowego.

Dziesięć miesięcy po pierwszym teście (16 miesięcy po rozpoczęciu mniemanej pandemii), naukowcy ponownie przeprowadzili testy. W tym okresie dzieci osiągnęły średni wzrost ogólnej inteligencji o prawie 8 punktów IQ, co odpowiada oczekiwanemu wzrostowi w ciągu roku szkolnego. „Jednak ustalonego wcześniej deficytu w stosunku do lat poprzednich nie udało się odrobić” – podkreśla „Bild”.

Zdaniem badaczy, mniemana pandemia i wynikające z niej problemy w edukacji mogły mieć wpływ na rozwój inteligencji uczniów. Uwidoczniło się to szczególnie mocno w pierwszych miesiącach mniemanej pandemii.

„W istocie pandemia koronawirusa miała szereg negatywnych konsekwencji. W szczególności szeroko podkreślano jej negatywny wpływ na stres i emocje, a także na określone wyniki w szkole, np. w matematyce i czytaniu” – podkreśla prof. dr hab. Samuel Greiff, profesor psychologii i diagnostyki pedagogiczno-psychologicznej na Uniwersytecie w Luksemburgu.

REKLAMA