W końcu jakieś wolnościowe zmiany. Domy jednorodzinne bez pozwoleń na budowę

Klucz do mieszkania.
Klucz do mieszkania - zdj. ilustracyjne. / Fot. Maria Ziegler/Unsplash
REKLAMA

Rząd Prawa i Sprawiedliwości rzadko można pochwalić za cokolwiek. Warszawa zazwyczaj jedynie utrudnia życie polskim obywatelom. Tym razem jednak z Sejmu płyną informacje o bardzo pozytywnych, wolnościowych zmianach w budownictwie.

Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m kw., będzie możliwa na podstawie jedynie zgłoszenia – zaznaczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jego zdaniem to kolejny krok w deregulacji prawa budowlanego.

REKLAMA

Szef resortu rozwoju odniósł się do przyjętego w środę przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. „Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m kw., będzie możliwa na podstawie tej samej procedury – jedynie na podstawie zgłoszenia” – zaznaczył.

Wskazał, że to „kolejny etap upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego”.

Chcemy całkowicie zrezygnować z pozwolenia na budowę przy budownictwie jednorodzinnym na własne cele mieszkaniowe stwierdził minister Buda.

Dodał, że rząd ułatwia Polakom realizację marzeń „o własnych czterech kątach”. Według niego, to „szczególnie ważne” dla młodych ludzi, młodych rodzin dla ich stabilizacji życiowej.

– Dzięki zmianom również większe rodziny, potrzebujące większej przestrzeni życiowej, będą mogły skorzystać z uproszczonej procedury – dodał szef MRiT.

Od 3 stycznia 2022 r. osoby, które mają działki budowlane, mogą – w uproszczonej procedurze – wybudować na niej dom do 70 m kw.

– Polacy mogą już wybierać spośród 73 darmowych projektów domów do 70 m kw. (po obrysie) dostępnych na stronie – zaznaczył resort rozwoju.

Dodano, że dzięki najnowszym zmianom w prawie, niedługo, także budynki jednorodzinne o powierzchni ponad 70 m kw. (do dwóch kondygnacji), będą mogły powstawać bez pozwolenia na budowę. Rozwiązanie to ma usprawnić budowę budynków na własne potrzeby.

Zgodnie proponowanymi rozwiązaniami w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy zwrócić się do odpowiedniego organu gminy lub miasta, który wyda dokument o warunkach zabudowy w ciągu 21 dni od momentu złożenia wniosku w tej sprawie – wyjaśnił resort rozwoju i technologii.

Autorzy projektu zakładają, że do budowy można przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia budowy i zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

– W przypadku domów powyżej 70 m kw będzie jednak obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy – zaznaczono.

Resort zwrócił uwagę, że projektowana ustawa pozwoli też na pełną cyfryzację w obowiązujących procedurach budowlanych. Inwestorzy otrzymają możliwość zgromadzenia i przedłożenia wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej.

– W organach administracji architektoniczno-budowlanej oraz organach nadzoru budowlanego ograniczona zostanie więc liczba dokumentacji papierowej, a w konsekwencji dostęp do dokumentów będzie prostszy i łatwiejszy – stwierdzono.

– Będzie to miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne i informatyzację Zarówno inwestorzy, jak i organy administracji publicznej, ograniczą ilość przygotowywanej i gromadzonej dokumentacji papierowej, której dziś mamy olbrzymie ilości – wyjaśnił minister Buda.

Projekt ustawy wprowadza też inne rozwiązania. Najważniejsze to – jak zaznaczyło MRiT – rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia o przydomowe schrony i ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej do 35 m kw.

Kolejne to dodanie w ustawie Prawo budowlane przepisu upoważniającego wydanie rozporządzenia, określającego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać przydomowe schrony i przydomowe ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej do 35 m kw. oraz ich usytuowanie.

W projekcie przewidziano też usprawnienie procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych oraz przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Założono również wprowadzenie jednego dla całego kraju systemu teleinformatycznego służącego do obsługi postępowań administracyjnych w budownictwie, w tym utworzenie Bazy Projektów Budowlanych.

REKLAMA