Przydatne informacje na temat podwyżki inflacyjnej. Kto może ją otrzymać?

Inflacja z roku na rok staje się coraz wyższa. Oznacza to, że siła nabywcza pieniądza maleje. Odczuć można to podczas codziennych zakupów – ta sama kwota pozwala na zakup coraz mniejszej ilości produktów. Podwyżka inflacyjna wynagrodzenia to spos ób na rozwiązanie tego problemu. Kto może ją otrzymać? Na czym dokładnie polega?

Czym jest dokładnie podwyżka inflacyjna?

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej, podwyżka inflacyjna to
waloryzacja wynagrodzenia o wskaźnik inflacji. Pozwala to na zachowanie realnej
wartości wypłacanego świadczenia, kiedy ceny towarów i usług wciąż rosną.
W sytuacji galopującej inflacji na wprowadzenie podwyżki inflacyjnej decyduje się coraz
większa liczba pracodawców. Odbywa się to na zasadach, które określone są w
wewnętrznym regulaminie firmy. Podwyżka udzielana jest co roku i pozostaje
niezależna od efektywności i osiągnięć pracowników.
Trzeba jednak podkreślić, że wprowadzenie podwyżki inflacyjnej nie jest obowiązkiem
pracodawcy. Warto pamiętać o tym, że pracodawcy mają jedynie obowiązek
stosowania się do narzuconej z góry wysokości płacy minimalnej. Jeśli ta idzie w górę –
zgodnie z prawem zobowiązani są do poniesienia pensji pracownikom, którzy zarabiają
najmniej.

Kto może otrzymać podwyżkę inflacyjną?

Na podwyżkę inflacyjną mogą liczyć nie tylko pracownicy, którzy na co dzień wykonują swoje obowiązki zawodowe. Należy się ona również osobom, które aktualnie przebywają na urlopie macierzyńskim, ojcowskim bądź też wychowawczym. Po powrocie z urlopu, pracownicy ci powinni otrzymać pensję, która uwzględniać będzie wszelkie podwyżki, które miały miejsce w czasie ich nieobecności.​
Podwyżka inflacyjna, zgodnie z informacjami na stronie Aleo, obowiązuje wszystkich pracowników, nawet jeśli aktualnie przebywają na zwolnieniu lekarskim. Stąd też L4 nie stanowi żadnej przeszkody w otrzymaniu podwyżki inflacyjnej.

Ile wynosi podwyżka inflacyjna?

Z racji tego, że podwyżka inflacyjna ma zrekompensować spadek siły nabywczej pieniądza, jej wysokość związana jest ściśle ze wskaźnikiem inflacji, który regularnie prezentowany jest przez Główny Urząd Statystyczny.

To właśnie wskazany przez GUS wskaźnik procentowy wskazuje, o ile wzrosną wynagrodzenia pracowników w danym roku. Przykładowo – jeśli wskaźnik inflacyjny za dany rok wynosi 13%, to każdy pracodawca, który zobowiązał się do udzielenia podwyżki inflacyjnej, o tyle procent będzie musiał podnieść wynagrodzenia swoich pracowników.

Jak wygląda podwyżka inflacyjna w sferze budżetowej?

Mimo tego że podwyżka budżetowa pozwala uniknąć pracownikom skutków wysokiej inflacji, pracownicy zatrudnieni w sferze budżetowej nie mogą na nią liczyć. Coroczna waloryzacja pensji nie dotyczy więc osób zatrudnionych na stanowisku między innymi lekarza, nauczyciela, urzędnika czy też pielęgniarki.

Niestety na udzielenie podwyżki inflacyjnej wciąż decyduje się stosunkowo niewielka liczba pracodawców. A tymczasem dla wielu pracowników jest to jedyny sposób na utrzymanie swojego poziomu życia.