Młodzi chcą zniesienia matur. „Nie sprawdza kreatywności tylko posłuszeństwo”. Co proponują?

Egzamin maturalny. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: PAP
Egzamin maturalny. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: PAP
REKLAMA

W Poznaniu odbyła się konferencja inicjatywy SUSSEN pod tytułem „Znieść maturę”. Organizatorzy postulują zaprzestanie przeprowadzania egzaminu maturalnego w kolejnych latach. Podkreślają, że terminologia „egzamin dojrzałości” nieodpowiednio opisuje istotę matury. Padły argumenty, że matura jest rodem z XIX wieku, polega na rozwiązywaniu zadań zamkniętych i pisaniu odpowiedzi pod klucz oraz nie sprawdza kreatywności tylko posłuszeństwo.

Egzamin maturalny pełni trzy główne funkcje: rankingowanie szkół średnich, selekcję na uczelnie oraz sprawdzanie wiedzy.

REKLAMA

Organizatorzy konferencji uważają, że wszystkie te funkcje są realizowane wadliwie. Matura jest zbiurokratyzowanym tworem, oddalonym od realiów edukacji wyższej i wymagań rynku pracy.

W trakcie konferencji przedstawiono wiele alternatywnych rozwiązań, które mogą zastąpić obecny system maturalny, takie jak:

  • egzaminy na wzór zawodowych, realizowane w dowolnym momencie i na dowolnym etapie edukacji
  • egzaminy wstępne organizowane przez uczelnie, dostosowane do specyfiki programu studiów
  • systemy certyfikacji akademickiej (SAT, FC, TELC), które już działają na rozwiniętych rynkach edukacyjnych, np. egzamin SAT zyskał dużą popularność w Stanach Zjednoczonych.

Ostatni mówca podkreślił, że celem inicjatywy SUSSEN nie jest likwidacja egzaminów, lecz zastąpienie państwowej matury rynkiem konkurujących modeli sprawdzania wiedzy. Organizatorzy chcą, aby szkoły były autonomiczne i mogły same decydować o formach egzaminowania.

Jak stwierdził przedstawiciel SUSSEN (Strajk Uczniowski Sprzeciwiający się Systemowi Edukacji Narodowej), ludzie są różni, dlatego narzucanie im jednolitego egzaminu maturalnego jest pozbawione sensu. Młodzi opowiadają się za całkowitą likwidacją państwowej matury, co obejmowałoby przepisy Ustawy o systemie oświaty dotyczące artykułów 44zzb do 44zzz.

Konferencję zakończył symboliczny pogrzeb matur. Podczas uroczystości jeden z uczestników zagrał na trąbce Marsz Żałobny, jako gest sprzeciwu wobec państwowych matur.

REKLAMA