Ile kosztuje wychowanie dziecka? Szokujący wzrost kosztów

Dzieci z opiekunką w szkolnej świetlicy. Zdjęcie ilustracyjne: Canva
Dzieci z opiekunką w szkolnej świetlicy. Zdjęcie ilustracyjne: Canva
REKLAMA

Centrum im. Adama Smitha szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce w roku 2023 (do osiągnięcia osiemnastego roku życia i według stanu na koniec poprzedniego roku) wyniósł 309 tys. złotych, a dwójki dzieci wyniósł 513 tys. złotych. Rok wcześniej koszty te wyniosły odpowiednio 265 tys. i 439 tys. zł.

Prawie 80% kosztów wychowania dziecka stanowią koszty związane z żywnością, mieszkaniem, transportem i edukacją. W 2022 wzrosły one odpowiednio o 22.1%, 22.6%, 13.3%, 13.8%. Łączna inflacja wychowawczego koszyka zakupów wzrosła o +16.2%, a więc bardzo dużo.

REKLAMA

W tym samym czasie wydatki na dziecko wzrosły o +16.9%, a więc więcej niż inflacja. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że pomimo ogromnej inflacji, rodziny nieznacznie o +0.5% zwiększyły wydatki na dziecko. Cieszy to o tyle, że rok wcześniej wzrost inflacji doprowadził do spadku konsumpcji w ujęciu wolumenowym o blisko 6%. Obecnie mimo inflacji, przestaliśmy oszczędzać na dzieciach.

Nowa książka prof. Chodakiewicza!

Za ten sam koszyk wydatków na dziecko, który w 2021 roku wynosił 265 tys. zł w 2022 roku należałoby zapłacić 308 tys. zł. Rodziny w roku 2022 przeciętnie zwiększyły wydatki odrobinę powyżej tego poziomu do 309 tys.. Wzrost wydatków powyżej inflacji oznacza niewielki realny wzrost zakupów związanych z wychowaniem dzieci. Ten sam koszyk wydatków na dziecko z 2022 roku zwaloryzowany inflacją na koniec marca 2023 wart był już 323 tys. zł, a dla dwójki dzieci 536 tys. złotych.

Częściowym wytłumaczeniem dlaczego w szczodrości wobec dzieci dotrzymujemy kroku inflacji jest dobre tempo wzrostu dochodów ludności. W 2022 przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych wzrósł o +9.1%. Koszty utrzymania dziecka stanowiły 22% dochodu całego gospodarstwa domowego. Dekadę temu była to ponad ćwiartka. W dłuższej perspektywie udział wydatków na dziecko w dochodach gospodarstwa domowego się obniża. Rosnące ceny żywności, paliw i utrzymania mieszkania są głównymi składowymi rosnących kosztów wychowania dzieci.

Koszty wychowania dzieci a inflacja

Wzrost kosztów obserwowany w ostatnich paru latach wiąże się z wyższymi wydatkami na zapewnienie właściwego poziomu edukacji, który obniżył się w okresie nauki zdalnej w czasie pandemii oraz utrzymującą się inflacją wywołaną przede wszystkim nadmierną podażą pieniądza w wyniku ekspansywnej polityki monetarnej i fiskalnej banku centralnego i rządu zwanej helicopter money.

Inflacja ma niewątpliwy i jednoznacznie negatywny, tj. hamujący wpływ na procesy demograficzne.

Wywołuje przede wszystkim niepewność odnośnie do przyszłości i skłania do ostrożności, a w tym osłabia skłonność do starań o pierwsze lub kolejne dzieci z powodu obaw o przyszły status materialny rodziny. Potwierdza to sondaż przeprowadzony przez Centrum im. Adama Smitha i panel badawczy Ariadna w maju 2023.

Koszt wychowania dzieci.
Fot. Centrum im. Adama Smitha

Badanie pokazuje kilka tendencji. Jesteśmy świadomi, że koszty wychowania dzieci są wysokie, a grupa osób będących tego zdania rośnie. Przekonanie o wysokich kosztach można uznać z zasady za czynnik antyprokreacyjny, gdyż jest w nim zaszyty strach, czy rodzic będzie w stanie utrzymać swoje potomstwo. Zaskakuje fakt, że mimo iż wiemy, że wychowanie dzieci dużo kosztują to nie uświadamiamy sobie, że jest to, aż tak wysoki koszt. Znakomita większość badanych szacowała je ponad realny koszt wyliczony przez Centrum im. Adama Smitha.

W badaniu bardzo silnie widać podziały polityczne. Dzieci i kwestie socjalne z nimi związane stały się przedmiotem kampanii politycznej. Niemniej jednak badanie potwierdziło, że stabilna praca i stabilna gospodarka są najbardziej istotnymi kryteriami wpływającymi na potencjalną dzietność Polaków. Nie tylko gospodarka lubi jasne zasady i stabilizację, ale są to podstawy ważnych życiowych decyzji i wyborów. W całej emocjonalności aspektu posiadania dzieci odpowiedzialny rodzic stara się myśleć o tym jak i za co dzieci wychowa. Jeśli chcemy poprawić naszą demografię niezbędne jest zapewnienie przewidywalności pracy w stabilnej, ale rozwijającej się gospodarce.

Dzień Dziecka. Coraz więcej niepełnoletnich dłużników. Ich liczba podwoiła się w ciągu roku

REKLAMA