Szef izraelskiej armii polecił zbadanie „systemowych błędów”

Gen. Herci Halewi.
Gen. Herci Halewi. / foto: Wikimedia, IDF Spokesperson's Unit, CC BY-SA 3.0
REKLAMA

Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela (IDF) gen. Herci Halewi wyznaczył w niedzielę zespół, który poprowadzi śledztwo w sprawie okoliczności zabicia w sobotę trzech żołnierzy przez egipskiego policjanta na granicy egipsko-izraelskiej.

Jednocześnie szef Dowództwa Południowego IDF, gen. dyw. Eliezer Toledano, oraz gen. bryg. Itzik Cohen zbadają zachowanie żołnierzy podczas ataku.

REKLAMA

Dochodzenie Toledano i Cohena ma zostać przedstawione Halewiemu w ciągu tygodnia.

Nowa książka prof. Chodakiewicza!

Według wstępnych ustaleń IDF egipski policjant przedostał się wczesnym rankiem w sobotę przez granicę przez bramę awaryjną.

Niewielka brama – zamykana tylko na opaski zaciskowe – jest używana przez IDF do przekraczania granicy w razie potrzeby, w porozumieniu z armią egipską.

Oficerowie, którzy rozmawiali z dziennikiem Haaretz, przyznali, że skutki incydentu są niepokojące dla Sztabu Generalnego i że zachodzi podejrzenie wielu problemów w funkcjonowaniu jednostek.

Wśród pytań, które zostaną teraz przeanalizowane, są m. in.: sposób rozmieszczenia jednostek; fakt, że po zabiciu pierwszych dwóch żołnierzy minęło kilka godzin do momentu zaalarmowania całego sektora (nie jest jasne, dlaczego nie było częstszej łączności z patrolami i posterunkami); sposób zabezpieczenia bariery ochronnej (policjant przedostał się przez bramę, która najwyraźniej nie była odpowiednio strzeżona); rozmieszczenie posterunków obserwacyjnych i kamer na granicy oraz proces decyzyjny podczas pościgu.

REKLAMA