Zmienili wiek legalnego współżycia. Jest też nowe przestępstwo

Para z Japonii. Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay
Para z Japonii. Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay
REKLAMA

W Japonii wiek legalnego współżycia seksualnego został decyzją parlamentu podniesiony z 13 do 16 lat. Ustawa doprecyzowuje też przepisy związane z postępowaniami w sprawie gwałtu.

Wiek legalnego współżycia seksualnego, poniżej którego każdy stosunek seksualny uważany jest za gwałt, w Polsce wynosi 15 lat, w Wielkiej Brytanii 16 lat, a w Niemczech i Chinach – 14 lat.

REKLAMA

W Japonii od 1907 roku wiek ten wynosił 13 lat. W praktyce jednak w wielu częściach kraju lokalne przepisy zakazywały czynów lubieżnych z nieletnimi, co de facto podnosiło wiek legalnego obcowania płciowego nawet do 18 lat.

Teraz, zgodnie z nowymi przepisami, pary nastolatków, między którymi różnica wieku nie przekracza pięciu lat, nie będą karane za stosunki płciowe, jeśli obydwoje ukończyli 13 lat. Ustawa definiuje też nowe przestępstwo: osoby, które zastraszają, uwodzą lub zaoferują pieniądze osobie poniżej 16 roku życia, by doprowadzić do spotkania w celach seksualnych, będą zagrożone karą do roku więzienia i grzywną w wysokości 500 tys. jenów (3,5 tys. $).


Tekst ukazał się w segmencie Postępy Postępu w numerze 29-30 (2023) „Najwyższego Czasu!”, który można kupić TUTAJ


REKLAMA