Jak doprowadzić jedną z najbogatszych gmin do ogromnego zadłużenia?

Urząd Gminy w Jaktorowie.
Urząd Gminy w Jaktorowie. / foto: Wikipedia, Andrzej Błaszczak, CC BY-SA 4.0
REKLAMA

Jaktorów to gmina położona na Mazowszu Zachodnim, której wskaźnik G (dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca) jest jednym z najwyższych nie tylko w regionie, ale i w całej Polsce. W 2022 roku ten podwarszawski samorząd zajął 21. miejsce spośród 2 477 gmin w naszym kraju. Czy ten potencjał był wykorzystany?

Pokaźny budżet gminy Jaktorów przekraczający 100 mln zł bez wątpienia powinien być nie tylko wystarczający, ale również pozwolić na realizację wielu ważnych inwestycji. Tymczasem opuszczający fotel wójta, skazany prawomocnym wyrokiem Maciej Ś., pozostawił gminę z ogromnym zadłużeniem i problemami, które piętrzyły się przez całe lata. Każdy mieszkaniec Jaktorowa obecnie jest zadłużony na kwotę ponad 3 500 zł, ponieważ – jak wskazywała skarbnik na sesji absolutoryjnej – w tym roku dług gminy będzie wynosił ponad 47 000 000 zł. Czy to dużo? Na pewno na tyle, aby zacząć rozważać zaciskanie pasa, ale czy musi się to odbywać kosztem inwestycji czy bezpieczeństwa?

REKLAMA

Skazany Maciej Ś. zarządzający gminą od 2002 roku bez wątpienia przeprowadził wiele inwestycji, ale jeszcze więcej obiecał. Na liście niezrealizowanych zobowiązań wyborczych najbardziej rażące jest niepodjęcie działań w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków. W 2014 roku ówczesny wójt postanowił nawet zorganizować referendum w tej sprawie. Co ciekawe, za budową opowiedziało się niemal 80 proc. głosujących. Czy coś w tej sprawie zostało zrobione? Niestety nie, a przecież gmina cierpi na znaczące braki wody i wysokie opłaty za odprowadzanie ścieków.

Były wójt często był oceniany jako dobry gospodarz, bo budował drogi. Oczywiście nie da mu się tego odmówić, ale jednak ul. Błotna – najstarsza i najgęściej zabudowana droga w gminie – od dziesięcioleci nie jest ukończona, mimo szumnych obietnic. Oczywiście po wielu latach remont mozolnie zaczął iść do przodu. Co ciekawe, jednym z podmiotów, który wsparł tę inwestycję, jest Centralny Port Komunikacyjny.

Spółka celowa jednego z największych polskich przedsięwzięć budowlanych przekazała na ten cel 2 500 000 zł, co zostało zatwierdzone przez radę gminy w uchwale zmieniającej budżet z marca bieżącego roku. Tak, to właśnie rada obsadzona w większości przez stronników byłego wójta przyjęła pieniądze od spółki, z którą walczyła (a przynajmniej deklaratywnie).

Inwestycje kulturalne również nie zostały zrealizowane. Nie ma domu kultury, świetlic ani miejsc, gdzie młodzież może zajmować się czymkolwiek innym niż „staniem pod sklepem”. Ciekawym przypadkiem jest chociażby tzw. Park na Wyspie. W tym malowniczym (tylko w planach) miejscu, znajdującym się nieopodal pomnika Ostatniego Tura oprócz przekopania rowu dookoła obiektu i wycięcia drzew nie udało się nic zrobić, a ten projekt również był jedną z koronnych obietnic Macieja Ś. na przestrzeni kilku kampanii wyborczych.

Ciekawym jest, że tak usilne szukanie oszczędności nie doprowadziło do refleksji. Na przykład sprawą, która budziła spore kontrowersje wśród mieszkańców, była cena „górki saneczkowej”. Jak się okazało, inwestycja polegająca na przykryciu ziemią gruzów kosztowała ponad 150 000 zł. Myślę, że niejeden wykonawca skusiłby się na coś takiego.

Z drugiej strony kuriozalnym przykładem szukania oszczędności było wyłączenie latarni. Nie ma co ukrywać, że faktycznie przy zwiększających się cenach prądu w ubiegłym roku należało ograniczać wydatki. Jednak czy trzeba było robić to kosztem bezpieczeństwa mieszkańców?

Jednym z największych atutów zwiększających atrakcyjność Jaktorowa są dwie stacje kolejowe łączące tę część Mazowsza z Warszawą. Ostatnie pociągi wjeżdżają na gminne perony po północy, co oznacza, że mieszkańcy wracający z wieczornej zmiany musieli urządzać sobie spacery w ciemnościach. Może i atmosfera romantyczna, ale sprzyja również włamaniom oraz nocnym libacjom okolicznych wielbicieli napojów wyskokowych, które mogą wzmagać uczucie zagrożenia wśród spacerujących w tym „romantycznym” anturażu.

Ostatecznym gwoździem do przysłowiowej trumny z pewnością był jednak wyrok na Macieja Ś. Jak stwierdził najpierw Sąd Rejonowy w Żyrardowie, a później Sąd Okręgowy w Płocku, sprawując funkcję wójta, Maciej Ś. nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku sprawdzenia, kto wpisuje się do rejestru wyborców. Można pomyśleć, że się zdarza, ale jeśli bardziej wsłuchamy się w głos mieszkańców, to dowiemy się, że osoby, które się dopisały, były bezpośrednio związane z gminą i jej jednostkami podległymi. Mało tego, te 15 osób domeldowało się do jednego domostwa i raczej ciężko, aby pod jedną strzechą tyle osób się gnieździło. W związku z tym Maciej Ś. utracił prawo do pełnienia swojej dotychczasowej funkcji. Nie ma jednak co się martwić, bo już namaścił następcę, któremu jawnie udzielił poparcia. Czy się coś zmieni? Zobaczymy…

Podsumowując, ponad 20 lat niepodzielnej władzy skazanego Macieja Ś. nie da się ocenić w stu procentach pozytywnie. Największym cieniem kładącym się na jego rządach jest wyrok, który doprowadził do ustąpienia z fotela wójta i rozpisania przedterminowych wyborów, które odbędą się 6 sierpnia 2023 r.

REKLAMA