Piwowarczyk: Tak powinny brzmieć wolnościowe odpowiedzi na pytania z debaty

Radosław Piwowarczyk Fot. Facebook
Radosław Piwowarczyk Fot. Facebook
REKLAMA

Redaktor Najwyższego Czasu!, Radosław Piwowarczyk, za pośrednictwem mediów społecznościowych napisał, jak jego zdaniem powinny brzmieć wolnościowe odpowiedzi na pytania z debaty wyborczej.

Mający wolnościowe poglądy redaktor Najwyższego Czasu!, Radosław Piwowarczyk, podzielił się z obserwującymi go na Twitterze użytkownikami, swoimi odpowiedziami na pytania z debaty wyborczej. Zdaniem dziennikarza, tak właśnie powinien na nie odpowiedzieć wolnościowiec.

REKLAMA

Poniżej wszystkie pytania i odpowiedzi:

Nowa książka prof. Chodakiewicza!

„Czy należy radykalnie ograniczyć tempo zadłużania Polski? A jeżeli tak, z których wydatków zrezygnować?”

Powinien być ustawowy zakaz uchwalania budżetu z deficytem. W pierwszej kolejności zlikwidować rozdawnictwo socjalne i masę zbędnych instytucji.

„Czy jest Pani/Pan za prywatyzacją szpitali oraz takich spółek skarbu państwa jak LOT, PKP, Lasy Państwowe?”

Prywatne działa lepiej, więc trzeba prywatyzować wszystko, co się da. Uwaga: sprzedaż spółce, w której udziały ma inny rząd to nie prywatyzacja.

„Czy powinniśmy przyjmować imigrantów? Jeżeli tak, z jakich kierunków i w jakiej ilości?”

Naturalna imigracja jest niewielka i nieszkodliwa, więc nie powinna być regulowana. Państwo może interweniować, jeśli napływ imigrantów zagraża korzystaniu z wolności jego obywatelom.


„Jakie zasady waloryzacji emerytur i rent powinny obowiązywać w 2024 roku?”


Państwo w ogóle nie powinno zajmować się emeryturami i rentami. Tym, którzy całe życie płacili na ZUS trzeba je wypłacać, waloryzując o wskaźnik inflacji/deflacji.

„Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?”

Nie. Co więcej trzeba zlikwidować monopol państwa na tworzenie pieniądza.

„Czy Polska powinna po 15 września podtrzymać zakaz importu zbóż z Ukrainy – nawet za cenę sankcji ze strony KE?”

Tak, ale nie ze względu na interes rolnika, tylko zasady wolnego rynku. Konkurencja musi odbywać się na równych zasadach. Trzeba dążyć do zlikwidowania unijnych obciążeń polskiego rolnictwa.

„Czy należy umożliwić parom jednopłciowym małżeństwa i adopcję dzieci?”

Państwo w ogóle nie powinno zajmować się związkami między ludźmi. Adopcja powinna być dozwolona dla par, które (przynajmniej w teorii) mogą posiadać potomstwo.

„Jakie 3 rozwiązania prawne zamierza wprowadzić Pani/Pana ugrupowanie na rzecz wzmocnienia praw kobiet?”

Nie ma czegoś takiego jak prawa kobiet. Jeżeli ktoś chce wprowadzać jakieś szczególne prawa dla kobiet, to znaczy, że chce dyskryminować mężczyzn. Każdy człowiek powinien mieć po prostu równe prawa.

Cały wątek dostępny jest na Twitterze dziennikarza:

REKLAMA