Ponad połowa Polaków nie lubi premiera Morawieckiego. Wiarygodność rządu spada na każdym polu

Mateusz Morawiecki. Foto: PAP
Mateusz Morawiecki. Foto: PAP
REKLAMA

32 proc. badanych zalicza się obecnie do zwolenników rządu, a 42 proc. do przeciwników; 36 proc. respondentów jest zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki; 52 proc. jest przeciwnego zdania – wynika z wrześniowego sondażu CBOS.

Według badania, do zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego zalicza się obecnie 32 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z ubiegłym miesiącem), a 42 proc. – do przeciwników (wzrost o 5 pkt proc.). Obojętność wobec rządu zadeklarowało 23 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.). 3 proc. badanych nie ma zdania na ten temat (spadek o 1 pkt proc.).

REKLAMA

Badani spytani byli również w sondażu o to, jak oceniają wyniki działalności rządu premiera Mateusza Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy. Dobrze oceniło je 40 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt. proc.), źle – 50 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). 9 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat (spadek o 2 pkt. proc.).

Nowa książka prof. Chodakiewicza!

W sondażu spytano również czy polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Na tak postawione pytanie ponad połowa badanych połowa badanych (55 proc.) odpowiedziała przecząco (wzrost o 4 pkt proc.). Twierdząco odpowiedziało 36 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.). 10 proc. ankietowanych nie ma opinii na ten temat (spadek o 1 pkt.).

Z kolei na pytanie o zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki twierdząco odpowiedziało 36 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc.); przecząco – 52 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.). 12 proc. badanych nie ma zdania na ten temat (spadek o 1 pkt proc.).

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 4-14 września w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, liczącej 1073 osoby (w tym: 62,7 proc. metodą CAPI, 23,4 proc. – CATI i 13,9 proc. – CAWI).

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

REKLAMA