Uroczystości poświęcone Feliksowi Konecznemu w Krakowie

Grobowiec rodziny Konecznych screen PCH24 TV
Grobowiec rodziny Konecznych screen PCH24 TV
REKLAMA

23 września na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie odbyło się odsłonięcie zrewitalizowanego grobowca rodziny Konecznych. Krakowski Odział IPN wraz z lokalnymi stowarzyszeniami, które upamiętniają dzieło i twórczość Feliksa Konecznego, podjął się rewitalizacji jego grobu.

Uroczystości towarzyszyła sesja „Życie i myśl Feliksa Konecznego” zorganizowana przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci”, pod patronatem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego.. Wśród prelegentów byli m.in. Marek Jurek, dr Paweł Milcarek, dr Tomasz Balbus, Kajetan Rajski. Uroczystości zakończyła msza św. w 17.00 w krakowskim kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w intencji zmarłych z rodziny Konecznych.

REKLAMA

Wybitny historyk i historiozof prof. Feliks Koneczny urodził się 1 listopada 1862 r. w Krakowie i jest autorem oryginalnej koncepcji cywilizacji i autorem wielu prac poświęconych temu tematowi. Był też historykiem i historiozofem, bibliotekarzem, zajmował się też krytyką teatralną.

Jego rodzina wywodziła się z Moraw, gdzie przodek dotarł z armią Jana III Sobieskiego w 1683. Koneczny jako student pojął za żonę Marcelę Kerč (z pochodzenia Czeszka). Mieli córkę Bronisławę (1889–1951) i dwóch synów: Czesława (1890–1944, zamordowany przy tłumieniu powstania warszawskiego z żoną Marią) oraz Stanisława (1892–1944, aresztowany za udział w konspiracji w 1943, ścięty toporem).

Feliks Koneczny od 1919 r. pracował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie jako zastępca profesora, gdzie habilitował się w 1920 r. pracą „Dzieje Rosji do r. 1449”. W 1922 r. uzyskał tytuł profesora. W latach 1922–1929 kierował katedrą historii Europy Wschodniej. W 1929 powrócił do Krakowa. Napisał m.in. „O wielości cywilizacyj” (1935), „Święci w dziejach narodu polskiego” (1937), „Protestantyzm w życiu zbiorowym”, „Kościół jako polityczny wychowawca narodów (1938).

Zmarł 10 lutego 1949 roku w Krakowie i został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Salwatorskim. W grobie spoczywają również:

Józef Koneczny, ojciec Feliksa – uczestnik powstania krakowskiego 1846 r.
Marcela, żona Feliksa
Bronisława, córka Feliksa i Marceli
Stanisław, syn Feliksa i Marceli – żołnierz Armii Krajowej zamordowany przez Niemców w Brandenburgu oraz jego żona Wanda
Julian Jastrzębski, lekarz, wraz z żoną Jadwigą

Na nagrobku zostali również symbolicznie upamiętnieni: Czesław, drugi syn Feliksa i Marceli oraz jego żona Maria, którzy zginęli podczas tłumienia przez Niemców Powstania Warszawskiego. Grób został wpisany na listę grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

REKLAMA