Progi podatkowe

Progi podatkowe
Progi podatkowe
REKLAMA

Progi podatkowe

Rozliczanie zobowiązań podatkowych na zasadach ogólnych wiąże się z odprowadzaniem określonego odsetka dochodów oraz rozliczeniem się ze zobowiązań w corocznym zeznaniu. Wszystkie te aspekty są ustalone za pomocą progów podatkowych. Te wartości mają kluczowe znaczenie dla wysokości podatku dochodowego. W niniejszym artykule omówimy, czym są progi podatkowe oraz jak wpływają na obciążenie podatkowe. Warto jednak pamiętać o tym, że wprowadzane często zmiany w tym zakresie powodują ciągłą potrzebę analizowania przepisów.

Jak rozliczyć podatek dochodowy?

Progi podatkowe to ustalone stawki procentowe lub kwotowe, które określają, ile podatku trzeba odprowadzić od dochodów, dóbr lub majątku. W kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mówimy o progach podatkowych, które ustalają poziom rocznych dochodów, powyżej którego naliczany jest podatek dochodowy, a jego wysokość zależy od przekroczenia danego progu.

REKLAMA

Skalę podatkową, na zasadach ogólnych, mogą stosować różne grupy podatników, takie jak pracownicy na umowie o pracę, osoby z umową zlecenie, przedsiębiorcy oraz osoby uzyskujące dochody z umowy o dzieło, giełdowych zysków czy sprzedaży. Należy także pamiętać, że w Polsce działa progresywny system podatkowy. Oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodu, stawka podatku  również rośnie. W progresywnym systemie podatkowym podatek wzrasta stopniowo wraz z przekraczaniem kolejnych progów podatkowych. Niezmiennie więc warto korzystać z róż noworodnych dostępnych programów, które są receptą na to jak szybko rozliczyć pit online, ale również pozwalają to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kiedy zaczyna obowiązywać drugi próg podatkowy?

Od 1 lipca 2022 roku wprowadzono zmiany, o których informuje również portal podatkowy. Przepisy określiły przede wszystkim nowe progi podatkowe. Została określona kwota wolna od podatku na poziomie do 30 000 zł rocznie. Pierwszy próg podatkowy wynosi 12% od dochodów rocznych powyżej kwoty wolnej do 120 000 zł brutto. Drugi – 32% od dochodów rocznych powyżej 120 000 zł brutto. Poza tym została ustanowiona danina solidarnościowa. Wynosi ona 4% od dochodów powyżej 1 000 000 zł rocznie. To tak zwany trzeci próg podatkowy.

Te właśnie zapisy dość mocno wpłynęły na rozliczenia podatników. Tym samym pierwsze 30 000 zł dochodów nie podlega opodatkowaniu. Natomiast dochody między 30 000 zł a 120 000 zł opodatkowane są stawką 12%, te powyżej mają stawkę podatku 32%. A danina solidarnościowa dotyczy dochodów przekraczających 1 000 000 zł rocznie. Warto również zwrócić uwagę, że wartość kwoty wolnej od podatku wpływa na obliczenia podatkowe.

Zmiany w progach wprowadzone w ramach programu Polski Ład. To właśnie ta ustawa podniosła kwotę wolną od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł oraz zwiększyła pierwszy próg podatkowy z 85 528 zł do 120 000 zł. Warto też zwrócić uwagę, że od 1 lipca 2022 roku obniżona została stawka pierwszego progu podatkowego z 17% do 12%. Te zmiany mają istotny wpływ na rozliczenia podatkowe, przynosząc korzyści dla wielu podatników.

Czym jest skala podatkowa?

Skala podatkowa to struktura, według której określone są różne stawki podatkowe, zazwyczaj procentowe lub kwotowe, zależne od poziomu dochodu podatnika. Wyznacza ona, ile podatku musi zostać odprowadzone w zależności od tego, w którym przedziale dochodowym znajduje się podatnik. W przypadku progresywnej skali podatkowej, stawki podatkowe rosną wraz z wzrostem dochodu. Oznacza to, że im wyższy dochód, tym wyższa procentowa stawka podatku. Jest to powszechny model w systemach podatkowych na świecie, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Natomiast w systemie proporcjonalnym (lub liniowym), stawka podatku pozostaje stała, niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu. Wszyscy płacą tę samą stawkę, co oznacza, że obciążenie podatkowe rośnie proporcjonalnie do wzrostu dochodu dla wszystkich podatników. Skala podatkowa jest jednym z kluczowych elementów systemu podatkowego i wpływa na to, jakie obciążenie podatkowe ponoszą różne grupy społeczne w zależności od ich dochodów.

Która stawka podatku jest właściwa dla danego progu podatkowego?

Wzrost kwoty wolnej od podatku, obniżenie stawki podatku (z 17% do 12%), oraz podniesienie I progu podatkowego (z 85 528 zł do 120 000 zł) wpływają korzystnie na wspólne rozliczanie małżonków. Warto to uwzględnić, szczególnie wtedy gdy jeden z małżonków osiąga dochody poniżej 120 000 zł rocznie. Wówczas można zsumować dochody, podzielić przez dwa i obliczyć podatek od uzyskanej kwoty.

Istnieje wiele ulg podatkowych, takich jak ulga rehabilitacyjna, dla młodych, badawczo-rozwojowa, czy ulga dla seniora. Wybór zależy od konkretnych okoliczności, rodzaju wydatków czy uzyskiwanych dochodów. Ulgi mogą istotnie obniżyć podatek, jednak korzystanie z nich wymaga spełnienia określonych warunków i procedur. Niemniej ważna jest też przecież kwota zmniejszająca podatek.

Każdy podatnik, jeśli nie zdecydował inaczej, jest domyślnie rozliczany na zasadach ogólnych. Jeśli jednak preferuje inną formę opodatkowania, jak ryczałt czy podatek liniowy, może dokonać zmiany. Wymaga to złożenia odpowiedniego formularza, zazwyczaj do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy dochód w danym roku podatkowym.

REKLAMA