Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów – czy możliwe jest odwołanie?

Aby wyeliminować potencjalne zagrożenia na drogach, prawodawstwo stara się wprowadzać środki, które mają na celu ograniczenie liczby wypadków oraz poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Jednym z nich jest orzekanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku poważnych przewinień drogowych.

dozywotni-zakaz-prowadzenia-pojazdow-czy-mozliwe-jest-odwolanie
Zdjęcie podglądowe

Czy jednak istnieje możliwość odwołania się od takiego zakazu? Na czym polega blokada alkoholowa i dlaczego wniosek o nią warto składać z pomocą doświadczonych specjalistów, takich jak Kancelaria Adwokacka w Opolu Pawła Figzała? Odpowiedzi na pytania i najważniejsze informacje na temat dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów znajdziesz w tekście!

Na czym polega dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów?

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów uznaje się za jeden z najbardziej restrykcyjnych środków karnych. Sąd orzeka go w przypadku popełnienia poważnych przestępstw drogowych. W praktyce oznacza to sytuacje, w których doszło, np. do spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów polega na tym, że osoba skazana nie może już nigdy legalnie prowadzić pojazdów mechanicznych na terenie kraju, nawet po odbyciu kary pozbawienia wolności czy innych środków karnych.

Konsekwencje prowadzenia pojazdów mimo dożywotniego zakazu

Prowadzenie pojazdów mimo dożywotniego zakazu jest karalne, a konsekwencje takiego działania mogą być bardzo poważne. Zgodnie z obowiązującym prawem, osoba naruszająca zakaz może być ponownie ścigana karnie. Zgodnie z artykułem 244 Kodeksu Karnego naruszenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, może skutkować karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W każdej tego typu sytuacji osoba skazana często musi pokryć również koszty procesowe. To jednak nie wszystko! Sąd może orzec nałożenie dodatkowej kary finansowej. W przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających sprawca często musi wnieść wpłatę (m.in. 5 000 złotych) na konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Czy można skrócić dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów?

Choć dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów brzmi bardzo surowo, istnieje możliwość jego skrócenia. Zgodnie z artykułem 84 Kodeksu Karnego, po upływie 15 lat wykonywania dożywotniego zakazu, skazany może złożyć w tej sprawie wniosek. Sąd rozpatruje pismo, a następnie orzeka o jego uwzględnieniu (lub nie). Bierze się wówczas pod uwagę czynniki, takie jak przestrzeganie przez skazanego przepisów prawa czy brak przesłanek co do popełnienia w przyszłości kolejnych przestępstw. Tego typu wniosek musi zostać odpowiednio przygotowany i powinien zawierać przemyślaną, przekonującą argumentację.

Czy warto skorzystać z pomocy adwokata przy składaniu wniosku o blokadę alkoholową?

Korzystanie z pomocy adwokata jest zawsze zalecane, szczególnie w sprawach o tak dużym znaczeniu, jak składanie wniosku o skrócenie dożywotniego zakazu, który wymaga starannego uzasadnienia. Wsparcie specjalisty jest wskazane również w przypadku starania się o zastosowanie blokady alkoholowej, czyli urządzenia, które mierzy trzeźwość kierowcy jeszcze przed uruchomieniem pojazdu. Osoba, która wykonała 10 lat dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, może wnieść o dalsze wykonywanie tego środka, ale tylko w przypadku samochodów niewyposażonych we wspomnianą blokadę. Doświadczony adwokat, np. z Kancelarii Adwokackiej w Opolu Pawła Figzała, może pomóc w przygotowaniu wniosku, przedstawić argumenty mające na celu przekonanie sądu oraz reprezentować klienta na każdym etapie postępowania. Dzięki profesjonalnej pomocy pełnomocnika, szanse na uzyskanie korzystnego dla skazanego rozstrzygnięcia są znacznie większe.