Kindergeld – wszystko, co trzeba wiedzieć

Zasiłki rodzinne funkcjonują nie tylko w Polsce, ale również państwach Europy Zachodniej. Udzielane dla rodzin posiadających dzieci mają na celu pomóc w wychowaniu i zapewnić niezbędne środki do życia. Pozwalają skupić się na opiece i gwarantują większą stabilność finansowa, która pod wieloma względami jest absolutnie kluczowa. Działający w Niemczech zasiłek rodzinny pod nazwą Kindergeld to jedno z tych świadczeń, z którego korzystają również Polacy. Osoby pracujące, mieszkające w Niemczech i planujące swoją przyszłość w tym kraju mogą skorzystać z pomocy państwa, która zapewnia niezbędne środki na życie i wspiera rodziców. Przedstawiamy, komu przysługuje zasiłek oraz w jakiej wysokości jest udzielany.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny Kindergeld?

Skorzystanie z pomocy socjalnej na terenie Niemiec nie jest szczególnie skomplikowane. Wielu rodziców może zostać objętych programem i mają możliwość uzyskania dodatkowych środków od zachodniego rządu. Wystarczy jedynie spełnić odpowiednie warunki, które uprawniają do skorzystania z zasiłku rodzinnego.

Pierwszym kryterium jest legalnie zatrudnienie w Niemczech. Świadczenie przysługuje wszystkim zatrudnionym, których pracodawcy regularnie odprowadzają wszystkie niezbędne składki w Niemczech. Obejmuje to także osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wielu Polaków pracujących w Niemczech może zatem ubiegać się o otrzymanie dodatkowych środków, które będą pozwalały na pokrycie najważniejszych potrzeb najmłodszych. Będą stanowiły cenny dodatek do comiesięcznej wypłaty. Należy pamiętać, że skorzystanie z Kindergeld nie jest możliwe dla pracowników delegowanych, jeżeli na dzieci takich osób w Polsce przysługuje 800+. Zmiany w przepisach sprawiły, że osoby oddelegowane i pracujące na terenie Niemiec nie mogą ubiegać się o świadczenie jeżeli ich dzieci mają mniej niż 18 lat.

Dodatkowo, Kindergeld przysługuje jedynie na dzieci zameldowane wraz z wnioskodawcą. Bez względu na obywatelstwo niezbędne jest posiadanie miejsca zamieszkania wraz z dziećmi, aby móc ubiegać się o świadczenie.

Przez jaki okres można korzystać z zasiłku rodzinnego?

Zasiłek Kindergeld jest udzielany na każde dziecko do 18 roku życia. Można jednak przez dłuższy czas korzystać ze świadczenia. Wystarczy, że dziecko po osiągnięciu pełnoletności nadal podejmuje naukę. W sytuacji, gdy nauka zajmuje więcej niż 10 godzin tygodniowo i ma ona usystematyzowany przebieg,możliwe jest pobieranie zasiłku rodzinnego aż do ukończenia 25 roku życia. Sprawia to, że również rodzice dzieci studiujących mogą korzystać z przywilejów programu socjalnego.

Zasiłek rodzinny w Niemczech pobierany również na dzieci studiujące może posłużyć do obniżenia kosztów utrzymania w innym mieście lub pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem na uczelnię. Stanowi ważną pomoc dla rodziców i ma na celu pomagać również osobom uboższym w zdobyciu wymarzonego wykształcenia.

Wyjątkiem od powyższych reguł jest posiadanie dzieci niepełnosprawnych. W takiej sytuacji świadczenie Kindergeld może być pobierane nawet dożywotnio. Wszystko zależy od stwierdzonego stopnia niepełnosprawności i terminu orzeczenia niepełnosprawności. Opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego ubiegający się o pomoc państwową powinien w trakcie wnioskowania skorzystać z odpowiednich formularzy i dołączyć wszystkie dokumenty, które stanowią potwierdzenie niepełnosprawności.

Ile wynosi zasiłek rodzinny Kindergeld na każde dziecko?

Zasiłek Kindergeld jako niemiecki zasiłek rodzinny charakteryzuje się bardzo prostymi zasadami w kwestii kwot. Jeszcze do końca roku 2022 stawki wynosiły 219 euro na pierwsze i drugie dziecko, 225 euro na trzecie dziecko i 250 euro na każde kolejne. Ten sposób rozliczeń został jednak zmieniony od początku roku 2023. Obecnie przyznanie zasiłku rodzinnego Kindergeld pozwala na każde dziecko pobierać kwotę 250 euro. Jest to stała stawka zasiłku Kindergeld, która nie zmienia się w zależności od liczby pociech. Każdy rodzic może zatem skorzystać ze świadczenia Kindergeld w takiej samej kwocie bez względu na wielkość rodziny i osiągane zarobki.

Zasiłek wypłacany jest każdego miesiąca na konto wskazane przez beneficjenta. Najczęściej rodzice decydują się na podanie swojego konta, na które wpływa kwota 250 euro do momentu, gdy dziecko kontynuuje naukę. Przepisy pozwalają również w trakcie pobierania świadczenia zmienić numer konta, co daje pełną swobodę w zarządzaniu środkami i dostosowanie do aktualnych potrzeb.

Jak uzyskać Kindergeld jako Polak?

Zasady udzielania środków z kasy świadczeń rodzinnych sprawiają, że przyznanie zasiłku Kindergeld jest możliwe również dla Polaków. Osoby legalnie pracujące w Niemczech i posiadające dzieci mogą z powodzeniem ubiegać się o świadczenie. Aby pobierać zasiłek rodzinny z Niemiec, wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek i przedstawić stosowne dokumenty. Najlepiej w tym celu skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą w odpowiednim przygotowaniu. Najlepsi doradcy pomagają uzyskać kindergeld dla gospodarstwa domowego i udzielają odpowiedzi na wszystkie ewentualne pytania. Dzięki temu zasiłek Kindergeld nie ma przed rodzicami żadnych tajemnic i jest udzielany na jasnych zasadach. Profesjonalne wsparcie pomaga również uniknąć potencjalnych błędów we wniosku, które mogłyby przekreślić szansę na otrzymanie świadczenia.