Co sprawdzić w księdze wieczystej przed zakupem?

Nabycie domu lub mieszkania to proces, który wymaga nie tylko dużych nakładów finansowych, ale również dogłębnej analizy dokumentacji. Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości, sprawdź, na co warto zwrócić uwagę, czytając informacje zawarte w księdze wieczystej. Przeczytaj poniższy artykuł.

cosprawdzicwksiedzewieczystej
Zdjęcie podglądowe

Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to dokument o charakterze jawnym, w którym rejestrowane są zmiany własnościowe i inne prawa rzeczowe związane z daną nieruchomością. Zawiera ona wszystkie istotne informacje, takie jak dane identyfikacyjne, nazwiska właścicieli, dane dotyczące hipotek, ograniczeń w użytkowaniu itp.

Księga wieczysta może dotyczyć różnych rodzajów nieruchomości, w tym różnego typu gruntów i działek (np. rolniczych lub budowlanych), budynków wolnostojących (np. domów mieszkalnych), lokali użytkowych (np. sklepów, restauracji, biur), nieruchomości komercyjnych (np. centrów handlowych, biurowców) czy wszelkiego rodzaju nieruchomości związanych z działalnością rolniczą. Osobna księga wieczysta jest również przypisana do każdego mieszkania w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, takim jak kamienica lub blok.

Księga wieczysta jest istotnym dokumentem prawnym potwierdzającym prawo własności lub inne prawa do danej nieruchomości, a także umożliwiającym sprawdzenie jej stanu prawnego. Dzięki niej możesz dowiedzieć się, kto aktualnie jest właścicielem nieruchomości oraz czy ciążą na niej jakieś zobowiązania finansowe lub ograniczenia w użytkowaniu. Jest to podstawowe źródło wiedzy przy dokonywaniu transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości oraz rozstrzyganiu sporów dotyczących praw do nich.

Księgę wieczystą można rozumieć jako czytelny rejestr najważniejszych informacji o danej nieruchomości. Chcąc nabyć np. dom czy mieszkanie, należy z uwagą przeczytać jej treść, a wszelkie wątpliwości skonsultować z prawnikiem. Ekspert Finansowy wyjaśni jak poszczególne zapisy zawarte w księdze wieczystej mogą wpływać na proces kredytowy, czy też wręcz go wykluczać. Zatem co sprawdzić w księdze wieczystej przed zakupem nieruchomości?

Co się znajduje w księdze wieczystej?

Z pierwszej części dokumentu dowiesz się, jaki jest opis nieruchomości, jej rodzaj, lokalizacja i wielkość, a także – w przypadku np. mieszkania – udział w tzw. części wspólnej. Księga wieczysta zawiera także informacje o prawach gruntu, np. dotyczących korzystania z dróg dojazdowych czy parkingu przynależnego do danej wspólnoty.

Drugi dział dokumentu wskazuje aktualnych właścicieli danej nieruchomości oraz osoby mające prawo do jej użytkowania. Z tej części dowiesz się również, jak rozkładają się udziały poszczególnych właścicieli danego budynku, mieszkania czy gruntu, jeżeli jest ich więcej.

Dział trzeci zawiera informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących użytkowania nieruchomości. Wskazane są w nim również ciążące na niej roszczenia, egzekucje czy wpisy komornicze (jeśli takowe istnieją).

W czwartym i ostatnim dziale księgi wieczystej  przeczytasz o hipotekach dotyczących danej nieruchomości. Oznacza to, że jeśli pod jej zastaw został zaciągnięty jakiś kredyt, informację o tym możesz odnaleźć właśnie w tym miejscu.

Czytanie ksiąg wieczystych w praktyce – na co zwrócić uwagę?

Zakup nieruchomości to długotrwały i skomplikowany proces, w trakcie którego wymagane jest podjęcie wielu decyzji. Aby ułatwić sobie dokonanie wyboru i zminimalizować ryzyko przeoczenia czegoś istotnego, zrealizuj poniższe punkty.

  1. Upewnij się, że dane opisujące nieruchomość w księdze wieczystej są zgodne z danymi rzeczywistymi, takimi jak adres, numer działki, powierzchnia itp.
  2. Sprawdź, kto jest obecnym właścicielem nieruchomości. Upewnij się, że osoba lub podmiot, z którym zawierasz umowę kupna-sprzedaży, jest faktycznym właścicielem nieruchomości.
  3. Sprawdź, czy na nieruchomości ciążą jakiekolwiek hipoteki, zastawy lub inne obciążenia finansowe. Może to wpłynąć na twoje prawa jako przyszłego właściciela.
  4. Zwróć uwagę na wszelkie ograniczenia w użytkowaniu nieruchomości. Mogą one wpłynąć na twoje plany dotyczące nieruchomości.
  5. Sprawdź, czy na nieruchomości nie toczą się żadne spory sądowe lub roszczenia prawne, które mogą mieć wpływ na jej wartość lub stan prawny.
  6. Zbadaj historię transakcji dotyczących nieruchomości, aby uzyskać informacje o poprzednich właścicielach i ewentualnych zmianach w jej stanie prawnym.

Jeżeli chcesz kupić działkę lub grunt i planujesz na tym terenie budowę, sprawdź, czy nie ma żadnych ograniczeń wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego lub innych przepisów prawa.