Papiery rozwodowe – co się na nie składa? Jak rozpocząć procedurę rozwodową?

Podjęcie decyzji o rozwodzie to jeden z trudniejszych wyborów życiowych. Oznacza zamknięcie pewnego okresu w swojej historii, bez wątpienia ważnego, lecz jednocześnie odbiegającego od początkowych wyobrażeń o nim. Pierwszym krokiem ku wszczęciu postępowania jest złożenie papierów rozwodowych. Naturalnie więc pojawiają się pytania, czym dokładnie są i jak należy się przygotować do wypełnienia formalności.

Rozwód Zdjęcie
Zdjęcie podglądowe.
  1. Papiery rozwodowe – pierwsze przygotowania.
  2. Co musi zawierać pozew rozwodowy?
  3. Niezbędne formalności do wypełnienia.
  4. Specjalistyczna pomoc adwokata – czy warto?
  5. Podsumowanie.

Mimo że rozwód sam w sobie jest procesem niezwykle złożonym, nierzadko wymagającym odwagi, miejmy świadomość, że od początku – poprzez zdecydowane działanie – można go w pewien sposób uprościć. Oczywiście niezbędne jest profesjonalne przygotowanie, jednak sprawne wyjście z niewątpliwie kłopotliwej sytuacji dla obu małżonków jest tego warte. Podstawą są papiery rozwodowe, których skompletowanie i przekazanie odpowiednim organom uruchamia całą procedurę.

Papiery rozwodowe – pierwsze przygotowania

Już sama chęć przygotowania papierów rozwodowych jest wyraźnym znakiem, że przynajmniej jedna ze stron w małżeństwie podjęła decyzję o jego zakończeniu.

Co istotne, wcale to nie oznacza, że sprawa jest zamknięta, a sąd automatycznie udzieli rozwodu. Otóż podstawą do pozytywnego wyroku jest całkowite przekonanie sędziego, że pożycie małżeńskie uległo rozkładowi. Należy przez to rozumieć brak możliwości i chęci do dalszej wspólnej egzystencji małżonków, przy jednoczesnych bardzo złych wzajemnych relacjach. W innym wypadku sędzia może zarządzić np. separację.

Dlatego też obie strony muszą być zgodne co do decyzji kończącej związek małżeński. Jednak oprócz tego przed nami pojawi się szereg formalności i obowiązków, które należy wypełnić, aby cały proces przebiegł bez zakłóceń. W pierwszej kolejności konieczne jest skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów. W zależności od konkretnego przypadku, będą się one różnić między sobą.

Co musi zawierać pozew rozwodowy?

Papiery rozwodowe to między innymi dokumenty potwierdzające zawarcie małżeństwa (odpis aktu małżeństwa), ale też dotyczące dzieci (nieletnich), jeśli para doczekała się potomstwa. Ponadto do ewentualnego podziału majątku (w przypadku, gdy nie posiadamy rozdzielności) niezbędne są dokumenty wyszczególniające go. Kiedy proces obejmuje również sprawy alimentacyjne (to np. rozwód z orzeczeniem o winie, pozostawiający jednego małżonka bez źródła utrzymania), potrzebne są także wykazy dochodów.

To jednak nie wszystko. Do najważniejszych dokumentów należy pozew rozwodowy – jest to wniosek składany do sądu o rozwiązanie małżeństwa. Powinno się w nim zawrzeć między innymi opis przyczyn rozwodu, jak i szczegółowe żądania, w tym dotyczące opieki nad dziećmi, sposobu kontaktu z nimi czy wysokości alimentów.

Jak widać, całość jest dość złożoną procedurą. Warto skonsultować się z renomowanym adwokatem, który podczas spotkania nakieruje nas na właściwe tory (lub też przygotuje wszystko samodzielnie).

Niezbędne formalności do wypełnienia

Biorąc pod uwagę liczbę dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o rozwód, a w szczególności odpisy konkretnych aktów (małżeństwa czy stanu cywilnego dziecka), prawdopodobnie konieczna będzie wizyta w urzędzie stanu cywilnego. Zaplanujmy to z wyprzedzeniem, aby za jednym razem uzyskać wszystko, co jest nam potrzebne – koszt pojedynczego odpisu wynosi 22 złote.

Z opłatą spotkamy się również podczas składania samego pozwu rozwodowego, a potwierdzenie uiszczenia należy dołączyć do dokumentacji (choć możliwe jest złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów).

Gotowy komplet dokumentów w dwóch egzemplarzach składamy do biura podawczego sądu okręgowego. Instytucja ta odpowiedzialna jest za przekazanie jednego z nich do drugiego z małżonków, a także wyznaczenie terminu rozprawy.

Specjalistyczna pomoc adwokata – czy warto?

Co istotne, papiery rozwodowe nie muszą być skompletowane i przesłane do sądu przez profesjonalnego adwokata. Bez żadnych przeszkód całość możemy wykonać samodzielnie, choć nie jest to zadanie łatwe. Jeśli więc nie czujemy się na siłach, aby sprostać rozbudowanym procedurom (co zrozumiałe), skorzystajmy z pomocy renomowanego specjalisty.

Nie tylko odciąży nas z kłopotliwych obowiązków, ale zadba, żeby sprawa nabrała odpowiedniego tempa i szybko znalazła rozstrzygnięcie na sali sądowej.

A o to przede wszystkim powinno nam chodzić.

Podsumowanie

Prawidłowe skompletowanie papierów rozwodowych wymaga pełnej uwagi i zaangażowania przynajmniej jednego małżonka. Samo złożenie pozwu nie jest jednoznaczne z pozytywnym rozstrzygnięciem sprawy, jeśli nie istnieją ku temu wyraźne przesłanki (w tym obopólna zgoda).

Oprócz szczegółowego pozwu o rozwód niezbędny jest szereg innych dokumentów – ich dokładny wykaz będzie się różnił w zależności od konkretnego przypadku, np. podczas starań o rozwód z orzeczeniem winy.

Sprawę zawsze warto konsultować z adwokatem. Korzystając z jego profesjonalizmu i doświadczenia, znacząco przyspieszymy procedurę.