Faktoring a eksport: finansowanie międzynarodowe dla Twojej firmy

Faktoring to usługa, z której mogą korzystać nie tylko firmy współpracujące z krajowymi kontrahentami, ale również przedsiębiorstwa zajmujące się eksportem. Na czym polega w praktyce? Jak faktoring wspiera firmy opierające działalność na eksporcie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

faktoring-a-eksport-zdjecie-podgladowe
Materiał partnera

Czym jest faktoring?

Faktoring to forma finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw, która nie przyczynia się do powstawania zadłużenia firmy. W praktyce polega bowiem na tym, że firma faktoringowa, czyli faktor wykupuje od przedsiębiorcy, czyli faktoranta wystawione przez niego faktury z odroczonym terminem płatności. W efekcie przedsiębiorca nie musi dłużej czekać na spłatę należności przez kontrahentów, a środki uzyskane z faktoringu może przeznaczyć na dowolny cel. Jego kontrahenci spłacają natomiast swoje zobowiązanie na rzecz przejmujące należność firmy faktoringowej, co odbywa się zgodnie z terminami określonymi na wystawionych wcześniej fakturach. Wszystko to odbywa się na podstawie zawartej umowy faktoringowej, a sam faktoring, którego oferta jest dostępna pod linkiem: https://pragmago.pl/, występuje w różnych rodzajach, co wiąże się między innymi z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Faktoring a eksport

Jak wspomniano we wstępie z faktoringu mogą korzystać nie tylko firmy wystawiające faktury na rzecz krajowych kontrahentów, ale również przedsiębiorstwa zajmujące się eksportem. W ich przypadku faktoring pozwala nie tylko ograniczyć ryzyko niewypłacalności kontrahentów, ale ułatwia również zarządzanie ryzykiem walutowym. Eksporterzy bardzo często wystawiają bowiem faktury w obcej walucie, co powoduje, że otrzymując należność od kontrahenta i przeliczając ją na złotówki może okazać się, że zysk jest znacznie mniejszy niż wcześniej zakładano. Korzystając z faktoringu można natomiast łatwiej zarządzać ryzykiem walutowym, a dodatkową zaletą jest możliwość przyspieszenia rozrachunków zagranicznych. W efekcie przedsiębiorstwo odzyskuje środki zamrożone w fakturach, które może przeznaczyć na dowolny cel. W praktyce może to być zatem zarówno pokrycie kosztów bieżącej działalności, jak i dalsze inwestycje i rozwój firmy.

Zalety faktoringu

Faktoring to forma finansowania przedsiębiorstw, która z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Jest to efektem jej licznych zalet, do których zaliczyć należy między innymi:

  • dostępność, ponieważ z faktoringu mogą korzystać nie tylko firmy działające w różnych branżach, ale również małe przedsiębiorstwa bądź podmioty o krótkim stażu na rynku;
  • możliwość przeznaczenia środków na dowolny cel, czyli chociażby wypłatę wynagrodzeń pracowników, czy zakup kolejnej partii towarów na sprzedaż;
  • poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw, co jest efektem ograniczania ryzyka powstawania zatorów płatniczych.

Podsumowując należy stwierdzić, że faktoring to rozwiązanie, które można wykorzystać jako finansowanie międzynarodowe przedsiębiorstwa. Pozwala on bowiem nie tylko ograniczyć ryzyko walutowe, ale również przyspieszyć rozliczenia zagraniczne.