I Ty możesz wygrać z bankiem darmowy kredyt

Darmowy kredyt? Jak to zrobić, by nic nie płacić za kredyt? Masz duże szanse na wygraną z bankiem, pod warunkiem że dobrze przygotujesz się do sporu. Darmowy kredyt to ogromna ulga, raty można  w ten sposób obniżyć o niemal połowę. Chcąc dokładnie wyliczyć ile zyskać można na sankcji kredytu darmowego wystarczy skorzystać z online kalkulatora darmowego kredytu. To bezpłatne i proste w użyciu narzędzie bez wątpienia przekona nas, że warto poddać umowę kredytową weryfikacji pod kątem występowania abuzywnych zapisów.

darmowy-kredyt-zdjecie-podgladowe
Zdjęcie podglądowe.

Wygrana z bankiem

Aby zyskać darmowy kredyt konieczne jest wszczęcie sporu z bankiem. pierwszym krokiem jest wystosowanie pisma z roszczeniem sankcji kredytu darmowego, które zwykle nie jest wystarczające. Rzadkością jest uznanie roszczenia przez bank bez rozprawy sądowej. Najczęściej niezbędny jest pozew do sądu i przeprowadzenie postępowania,  w którym kredytobiorca zobowiązany jest do uzasadnienia swojego roszczenia i udowodnienia, iż umowa kredytu jest wadliwa z winy banku. Pewnym ułatwieniem w postępowaniu jest powszechne uznanie wskaźnika WIBOR za abuzywny. Tym samym wystarczy wykazać, że umowa zawiera zapisy o WIBOR, by udowodnić podstawę usunięcia WIBOR z umowy. Usunięcie wady pod postacią WIBOR to spore koszty dla banku, które powodują że dla kredytobiorcy kredyt staje się darmowy. 

Nie tylko obniżenie raty

Koszty kredytu są często bardzo wysokie, a składają się na nie opłaty manipulacyjne, prowizje od udzielenia kredytu, odsetki od kapitału liczone według oprocentowania stałego lub zmiennego z uwzględnieniem marży banku i innych składników. Przez ostatnie kilka lat wielokrotnie podnoszony wskaźnik WIBOR mający udział w wyliczeniach ostatecznej raty spowodował znaczne podwyżki rat zobowiązań. Jak się okazuje jego wzrosty były sztucznie kreowane na potrzeby banków i tym samym wskaźnik uznany został za sprzeczny z prawem. Usunięcie WIBOR z umowy skutkuje obniżeniem kosztów kredytu, jednak sam fakt zawarcia umowy z wadą, klauzulą abuzywną sankcjonowane jest o wiele bardziej srogo. Sankcja kredytu darmowego to nie tylko obniżenie raty o różnicę wynikającą z zastosowania wskaźnika WIBOR do obliczenia wysokości raty zobowiązania. To również nadpłata za pełen okres od zawarcia umowy do orzeczenia sankcji kredytu darmowego obejmująca nienależnie pobrane środki z tytułu uwzględnienia WIBOR w naliczaniu raty kredytu. Co więcej jak wskazuje sankcja kredytu darmowego kalkulator bank zobowiązany jest zwrócić kredytobiorcy również prowizje i opłaty związane z zawarciem kredytu.

Analogie i różnice względem kredytów frankowych

Sankcja kredytu darmowego w odniesieniu do WIBOr to konstrukcja zawarta w zapisach ustawy o kredytach konsumenckich. Nie trudno jest dostrzec analogię mechanizmu względem unieważnienia kredytu frankowego. Mimo wszystko jest wiele różnic pomiędzy unieważnieniem kredytu frankowego a złotowego z uwagi na abuzywność WIBOR. W wyjątkowych przypadkach można uzyskać wyrok orzekający unieważnienie umowy kredytowej z uwagi na WIBOR w całości, wówczas roszczenia te są symilarne. O wiele częściej jednak orzeczenie odnosi się jedynie do klauzul abuzywnych czyli usunięcia WIBOR z umowy. Ponadto warunki jakie trzeba spełnić przy sankcji kredytu darmowego są również odmienne, jak chociażby to że kredyt musi być zawarty po 2011 roku, i roszczenie nie przysługuje po upływie terminu najdalej roku od spłaty zobowiązania, obowiązuje również ograniczenie kwotowe kredytu, który można podważyć.