Kary dla pracodawcy za niewykorzystane urlopy

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina pracodawcom o obowiązku wysyłania pracowników na zaległe urlopy. Przysługujące im prawo do wypoczynku muszą wykorzystać najpóźniej do – końca marca. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą surowe kary. Przedsiębiorca, który łamie prawo może zostać ukarany mandatem w wysokości od tysiąca do 30 tysięcy złotych.

Są jednak sytuacje, gdy pracownik może nie dostać urlopu lub mimo przysługujących mu dni wolnych zostanie wezwany do stawienia się w pracy. Tak jest np. wtedy gdy zatrudniona w firmie osoba jest absolutnie niezbędna, np. podczas awarii lub niespodziewanej absencji innego fachowca. Wówczas jednak pracodawca musi pokryć koszty jakie pracownik poniósł w związku z planowanym wcześniej urlopem. :-)