Kongres Nowej Prawicy zarejestrowany! Startujemy jako komitet ogólnopolski!

REKLAMA

Państwowa Komisja Wyborcza zaakceptowała listy poparcia dla Kongresu Nowej Prawicy w 7 okręgach wyborczych! Ostatnim – zarejestrowanym w środę (09.04) – okręgiem okazał się pomorski. Oznacza to, że formacja założyciela „Najwyższego Czasu!” wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego jako komitet ogólnopolski. Dzięki temu KNP zyskał możliwość bezpłatnej emisji spotów wyborczych w wydzielonym paśmie reklamowym w Telewizji Publicznej a działacze partii będą mogli się skoncentrować na kampanii. – Przechodzimy z najtrudniejszej fazy jaką jest zbieranie podpisów do kolejnej fazy jaką będzie już właściwa kampania wyborcza – ocenił Jacek Wilk, wiceprezes KNP.

Dla małych, pozaparlamentarnych formacji politycznych, których lokalni działacze nie są w żaden sposób dotowani z pieniędzy podatników, zebranie minimum 10 tys. podpisów poparcia dla każdej z list wyborczych to wyzwanie logistyczne. Zbierający podpisy robią to po godzinach swojej pracy, kosztem wolnego czasu. Dzięki zarejestrowaniu list w ponad połowie okręgów (7 z 13) komitet wyborczy KNP może zgłaszać dalsze listy jedynie na podstawie zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej. Oznacza to, że ilość zebranych podpisów w pozostałych 6 okręgach – zwłaszcza tych, gdzie KNP ma słabe struktury – nie ma znaczenia!

REKLAMA

Przed tymi wyborami zbiórka podpisów poszła wyjątkowo sprawnie. Np. okręg warszawski przekazał Państwowej Komisji Wyborczej ponad 15.000 głosów poparcia dla kandydatów KNP. – Mamy nadzieję, że równie dobrze jak poszło zbieranie podpisów, potoczy się kampania wyborcza – stwierdził Wilk.

Nowa książka prof. Chodakiewicza!

REKLAMA