Niemiecki rząd zamierza znacznie zwiększyć fundusze na różną pomoc dla „uchodźców”

Niemiecki rząd zamierza znacznie zwiększyć fundusze na różną pomoc dla „uchodźców”. Od stycznia władze krajów związkowych mają otrzymywać z budżetu Republiki Federalnej aż 670 euro miesięcznie na utrzymanie każdego imigranta – jak oznajmiła kanclerz Merkel 24 września. Ponadto rząd planuje wydać 500 mln euro na zbudowanie kilkunastu tysięcy mieszkań dla azylantów i 350 mln euro na pomoc dla dzieci, które dotarły do Niemiec bez swoich rodziców. Kanclerz poinformowała też o decyzjach, które mają ograniczyć liczbę imigrantów „ekonomicznych”.

Zamiast dotychczasowego kieszonkowego, wypłacanego im w gotówce (po ok. 350 euro miesięcznie na głowę), cudzoziemcy ubiegający się o status azylanta mają otrzymywać bony na świadczenia socjalne i świadczenia rzeczowe. Z kolei Albania, Kosowo i Czarnogóra mają zostać uznane za kraje bezpieczne. Według nadziei władz, ma to pozwolić niemieckim urzędom na szybsze niż do tej pory rozpatrywanie wniosków o azyl od ludzi z tych krajów (w tym roku trwa to zwykle aż od pięciu do sześciu miesięcy).

A także na ich szybsze odsyłanie do krajów pochodzenia po odrzuceniu wniosku – czyli w znacznej większości przypadków. To postanowienie rządu ma duże znaczenie praktyczne, bo w pierwszej połowie br. wnioski obywateli tych trzech bałkańskich krajów stanowiły aż ok. 40 proc. wszystkich wniosków azylowych składanych w Niemczech.

W końcu września na rozpatrzenie przez urzędników czekało jednak w sumie aż ok. 280 tys. podań o przyznanie azylu (!). 29 września rząd Niemiec przyjął też inne projekty ustaw i przepisów ograniczających prawo do azylu i świadczeń socjalnych dla migrantów i azylantów. Ich przeforsowanie w Bundestagu wydaje się niemal pewne – pomimo przewidywanych sprzeciwów Zielonych i Lewicy.

Rząd przyjął też projekt nowelizacji budżetu, co ma zapewnić dodatkowe środki finansowe na pomoc dla setek tysięcy nowych imigrantów. Z tegorocznej budżetowej nadwyżki (prognozowanej na trochę ponad 6 miliardów euro) na różne cele dotyczące imigrantów ma zostać utworzona rezerwa w wysokości aż 5 miliardów euro (!). Rzecznik rządu oświadczył, że rząd zamierza przyjąć w parlamencie pakiet tych ustaw już do połowy października – tak, aby nowe prawa i przepisy mogły obowiązywać już od 1 listopada br. Sehr schön!

Czy jednak te projekty i nowe przepisy zredukują napływ kolejnych migrantów do Niemiec do co najwyżej kilkunastu procent obecnego a ogromnego poziomu w skali miesiąca? Dopóki ten wielki napływ nie zostanie powstrzymany na terytorium Turcji oraz na wybrzeżach Grecji i Włoch, wydaje się to bardzo wątpliwe.

Comments are closed.