Kukiz’15 złożył projekt gwarantujący prawa kierowców!

REKLAMA

Poseł Paweł Szramka z Kukiz’15 złożył w Sejmie obywatelski projekt ustawy przygotowany przez Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Projekt zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym oparty jest na szerokich konsultacjach z obywatelami, gwarantuje prawa kierowców, a jednocześnie uwalnia policję od niepotrzebnej biurokracji.

Główne założenia projektu:

REKLAMA

1) Prewencja zamiast represji – policjanci powinni być premiowani nie za liczbę nałożonych kar, ale za to, że na terenie ich pracy nie ma wypadków i innych zdarzeń, czyli za prewencję;

2) obowiązkowe kamery personalne dla policjantów – interwencje policjantów powinny być rejestrowane kamerą, by ograniczyć możliwość nadużywania uprawnień;

3) ograniczenie niepotrzebnej biurokracji – należy uprościć procedury sądowe i przyspieszyć tok postępowań. Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla gromadzenia przez policję danych o majątku, stanie zdrowia, zdrowiu psychicznym, miejscu pracy obwinionego i jego małżonka;

4) precyzyjne podstawy kontroli – projekt wprowadza prawne podstawy kontroli ruchu drogowego – kończymy ze stwierdzeniem „rutynowa kontrola”, które jest pozostałością po komunie;

5) punkty bonusowe za bezpieczną jazdę – kierowcy, którzy w danym roku kalendarzowym nie otrzymają żadnych punktów karnych uzyskają 5 punktów bonifikaty na rok następny;

6) brak mandatu za nieokazanie prawa jazdy – stwierdzenie faktu posiadania uprawnień do kierowania nie musi odbywać się w formie okazania dokumentu;

7) prawo do czasowego wyrejestrowania pojazdów – projekt zrównuje wszystkich właścicieli w prawie do czasowego wycofania zarejestrowanego pojazdu z ruchu. Obecnie nie ma możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdu do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej.

Źródło: Kukiz’15

Fot. T. Cukiernik

REKLAMA