Najwyższy Czas! Numer podwójny 01-02 2018

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności.

Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji. Najnowszy numer (03-04/2018) „Najwyższego Czasu!” w kioskach jest dostępny od poniedziałku. Wersję elektroniczną można nabyć jako e-wydanie PDF (TUTAJ).

Michalkiewicz. The Movie

Kilka natarczywych pytań: Wydaje się, że kluczową kwestią jest podniesienie i upublicznienie przez polski rząd, dyplomację i media argumentu, że wspomniany Act S.447 przyjmuje milcząco rasistowską zasadę dziedziczenia bezspadkowego, pozaustawowego i pozatestamentowego. Zasadę taką wyklucza zarówno ustawodawstwo amerykańskie, jak i europejskie – w tym polskie. Gdyby zatem jakikolwiek prezydent Ameryki podpisał tę ustawę i na jej podstawie wywierał naciski na Polskę, stawałby na pozycjach rasistowskich, absolutnie nie do przyjęcia w Polsce – nie tylko jako w kraju szczególnie doświadczonym rasistowskim ludobójstwem niemieckim i klasowym ludobójstwem sowieckim, ale w kraju, który żadnych przesłanek rasowych w swym prawie nie dopuszcza. Należałoby zatem głośno, bardzo głośno, postawić w międzynarodowej przestrzeni publicznej i dyplomatycznej pytanie: dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych chce opierać swą politykę wobec Polski na rasistowskiej ustawie S.447, przedkładanej mu do podpisu przez żydowskie lobby polityczne? – czytaj na stronie VII ewydanie.

Wielkie Wilno po litewsku: Aby Polacy nie utrudniali procesu „przenosin” nieruchomości do Wilna i na Wileńszczyznę, Litwini zastosowali dodatkowe przepisy prawne. Władze litewskie przestały np. uznawać polskie dokumenty wystawione przed 1939 rokiem. Stwierdziły, że były one wystawione przez obce państwo, które okupowało część Litwy. Dopiero po protestach ze strony polskiej Litwa uchyliła tę decyzję, ale nie od razu, tylko gdy spełniła swoją. Władze litewskie, chcąc ostatecznie rozprawić się z polską mniejszością, zaczęły też lansować ideę „wielkiego Wilna”, przyłączając do niego polskie wsie. Ziemia, którą chcieli odzyskać ich mieszkańcy, została po raz kolejny znacjonalizowana. Za niepodlegające zwrotowi zostały też uznane lasy, które znalazły się na terenie „wielkiego Wilna”. Rozwiązanie to przyjęto ewidentnie tylko po to, żeby ukrócić polskie aspiracje. By Polakom nie marzyło się nawet ich odzyskanie. Więcej na str. XXX ewydania.

KRAJ

● Kilka natarczywych pytań – Marian Miszalski
● Macierewicz zostaje – Jan Piński
● Jak rząd ludzi gnębi – z Robertem Gwiazdowskim, prawnikiem i ekonomistą, rozmawia Rafał Pazio
● Wizja Orwella w praktyce – Zespół Independent Trader.pl
● Handlujmy z I ranem – z Piotrem Apelem, posłem klubu Kukiz’15 zasiadającym w sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, rozmawia Rafał Pazio
● Drożej i gorzej – Leszek Szymowski
● Epilog operacji „Menora” – Stanisław Michalkiewicz
● Dyplomacja klęsk – Leszek Szymowski
● Desperacko w nowy rok – Krzysztof M. Mazur

ŚWIAT

● Irańska beczka prochu – Wojciech Tomaszewski
● Litwa: Wielkie Wilno po litewsku – Antoni Mak
● USA : Po co płacić na ONZ? – Natalia Dueholm
● Białoruś: Lotem do Grodna – Marek A. Koprowski
● Niemcy: Optymizm tylko gospodarczy? – Tomasz Mysłek
● Francja: „Tradycji stało się zadość”… – Bogdan Dobosz

PUBLICYSTYKA

● Globalna Spiskowa Szopka Noworoczna 2018 – Marian Miszalski
● Okcydentalizm – Wojciech Tomaszewski
● Brzozdowce wziąć się nie dały – Marek A. Koprowski
● Oświecony tłuścioch – Jakub Wozinski
● Jakobicka epopeja – Adam Danek